​​​

Metaanalyse: Risperidon ligger i midten vedrørende effektivitet og bivirkninger

Det antipsykotiske præparat risperidon er mere effektivt end quetiapin og ziprasidon og mindre effektivt end olanzapin, konkluderer en metaanalyse. Resultaterne viser også risikoen for bivirkninger i forhold til andre nyere antipsykotika.

Førsteforfatteren Katja Komossa, fra Technische Universität München, i Tyskland, og kollegaer identificerede 45 randomiserede, kontrollerede og blindede undersøgelser, der sammenlignede risperidon med en række andre atypiske antipsykotika til peroral behandling af skizofreni eller andre skizofreniforme psykoser.

Studierne inkluderede i alt 7.760 deltagere.

Risperidon var en anelse mindre effektivt end olanzapin målt ved PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) score (analyse på 2.390 patienter; mean difference: 1,94; CI: 0,58-3,31).

På den anden side var risperidon lidt mere effektivt end quetiapin (1.953 patienter; mean difference: -3.09) og ziprasidon (1.016; mean difference: - 3,91).

”Sammenligningerne med andre af de nyere antipsykotika var usikre”, skriver forfatterne.

Risperidon blev associeret med en fire gange højere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger end sertindol (risk ratio: 4,11). Der var ligeledes en signifikant øget risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til clozapin (risk ratio: 2,57), quetiapin (risk ratio: 1,98), ziprasidon (risk ratio: 1,42) og olanzapin (risk ratio: 1,28).

”Risperidon havde også en klart højere risiko for stigning i prolaktin end alle andre antipsykotika, bortset fra amisulprid og sertindol, som ikke indgik i analysen på grund af utilstrækkelige data”, skriver forfatterne.

I forhold til vægtstigning og metaboliske komplikationer fandt forfatterne, at risperidon kan være associeret med flere bivirkninger end amisulprid, aripiprazol og ziprasidon – og med færre bivirkninger end clozapin, olanzapin, quetiapin og sertindol.

Forfatterne understreger dog, at resultaterne bør tolkes med forsigtighed, idet mange patienter (47%) forlod de studier, som indgik i analyserne, inden forsøgene var afsluttet.

”Endvidere blev 60% af studierne finansieret af industrien, hvilket kan være årsag til bias”, skriver de.

Redaktør