Metaanalyse associerer delir med efterfølgende kognitiv reduktion

​Delir i forbindelse med kirurgiske og medicinske indlæggelser er associeret med en øget risiko for nedsat kognition i mindst 3 måneder efter episoden. 

Konklusionen er fra en artikel publiceret i JAMA Neurology.

"Delir er den mest almindelige kirurgiske komplikation hos patienter, som er 65 år eller ældre", skriver førsteforfatteren Terry Goldberg, fra Columbia University Irving Medical Center i New York. Derudover, skriver han, forekommer delir ofte hos patienter på intensive afdelinger.

Ifølge forfatteren, har tidligere undersøgelser vist, at delir er associeret med øget mortalitet og nedsat kognition, men "langtidseffekten af delir på kognition er aldrig blev opsummeret og kvantificeret i en metaanalyse".

I studiet identificerede forskerne 24 observationelle undersøgelser, med i alt 3.562 patienter med delir og 6.987 patienter uden delir.

Deltagerne var i gennemsnit 75 år gamle, og hver undersøgelse havde i gennemsnit cirka 440 deltagere. Cirka 37% af deltagerne i undersøgelserne havde delir, som oftest blev vurderet ved hjælp af Confusion Assessment Method (CAM). Det hyppigste instrument til vurdering af kognition var Mini-Mental State Examination.

Forskerne fandt en signifikant association mellem delir og efterfølgende kognitiv reduktion, med en effect size på 0,45 og en odds ratio på 2,30. "Det er bemærkelsesværdigt, at deltagerne med delir i hver eneste af undersøgelserne havde forværrede kognitive funktioner i mindst 3 måneder efter episoden", skriver forfatterne.

Undergruppeanalyser viste de samme resultater uanset om der var tale om kirurgiske eller medicinske patienter, og uanset om de enkelte undersøgelser havde nedsat kognition eller demens som effektmål.

"Delir kan være en selvstændig risikofaktor for langtidskognitionsreduktion hos både kirurgiske og ikke-kirurgiske patienter", konkluderer forfatterne.


Redaktør