Metaanalyse: depressionssværhedsgrad associeres med forkortning af telomerer

​En ny metaanalyse viser, at depression og depressionssværhedsgrad er associerede med forkortning af telomerer – korte DNA sekvenser, der er relateret til aldring af cellerne samt til en række processer, der er forbundet med cellestab​ilitet. ​

Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Kathryn Ridout, fra Brown University, i Providence, USA, er det velkendt, at forkortning af telomererne er associeret med aldring i de fleste somatiske vævstyper, og at forkortningen påvirkes af genetisk og epigenetisk regulering samt af inflammation og cellulært stress.

"Men nyere undersøgelser vedrørende associationen mellem telomerlængde og depression har vist modstridende resultater", skriver hun.

En tidligere metaanalyse pegede på, at associationen var signifikant, men studiet tog ikke højde for depressionssværhedsgrad, vævstype eller rygningsstatus.

Den nuværende metaanalyse omfattede 38 studier med i alt 34.000 deltagere (40% flere end den tidligere metaanalyse).

Forskerne fandt ikke alene en signifikant association mellem depression og telomerlængde, men også mellem depressionssværhedsgrad og telomerlængde (p = 0,03).

Forskerne fandt også, at den måde, depression blev vurderet på i de enkelte studier påvirkede resultaterne. I de studier, hvor depression blev målt ved hjælp af et interview, havde depression en større påvirkning af telomerlængde end i de studier, hvor depression blev målt ved hjælp af selvrapportering med spørgeskemaer (p < 0,0001).

Forskerne fandt ligeledes, at den vævstype, der blev anvendt til analyse af telomererne også påvirkede resultaterne. I de studier, hvor telomererne blev målt i DNA fra leukocytterne, havde depression en større påvirkning af telomerlængde end i de studier, der brugte andre vævstyper.

Alder, rygningsstatus og antal år siden den første depressive episode påvirkede ikke resultaterne.

Forskerne vurderer, at nye prospektive studier bør undersøge, om der er årsagssammenhæng mellem depression og forkortning af telomererne.

Redaktør