Metaanalyse finder ækvivalente doser til 23 antidepressiva

​En metaanalyse med 83 randomiserede undersøgelser, hvori der er blev anvendt varierende doser antidepressiva, viser ækvivalente doser for 23 præparater. Ifølge forfatterne, er det første gang, man kommer frem til ækvivalente doser for antidepressiva, som ikke er baseret på konsensus eller på en defineret døgndosis.​

Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.​

"Dosis ækvivalens er meget vigtigt i den kliniske praksis [...], idet klinikere skal have en idé om ækvivalens når de skifter fra et præparat til et andet", skriver førsteforfatteren Yu Hayasaka, fra Kyoto University Graduate School of Medicine, i Japan.

Ifølge forfatteren, findes der forskellige metoder til beregning af dosisækvivalens, hvor den definerede døgndosis – baseret på en anbefalet vedligeholdelses behandlingsdosis – er den officielle reference fra World Health Organization. 

I studiet identificerede forfatterne 83 randomiserede undersøgelser med i alt 14.131 deltagere. I undersøgelserne blev fluoxetin eller paroxetin i fleksibel dosering sammenlignet med et andet præparat som monoterapi - også i fleksibel dosering.

Analyserne viste, at døgndosis af fluoxetin 40 mg svarer til paroxetin 34 mg. Tilsvarende døgndosis for nogle af de andre præparater er:  agomelatin 53 mg; amitriptylin 122 mg; clomipramin 116 mg; escitalopram 18 mg; mianserin 101 mg; mirtazapin 51 mg; nortriptylin 101 mg; sertralin 99 mg; og venlafaxin 149 mg.

Forfatterne påpeger dog, at klinikernes overvejelser ved præparatskift også bør omfatte andre faktorer såsom køn, alder, vægt, kendte bivirkninger og præferencer hos de enkelte patienter, samt risiko for bivirkninger og komplikationer.

Redaktør