Metaanalyse inddeler stoffer efter patienternes nedbrydningsevne

​Koncentrationen i blodet af aripiprazol er cirka 50% højere hos patienter med almindelig genetisk mutation, som påvirker nedbrydningsevnen af stoffet, mens koncentrationen af escitalopram kan være mere end det dobbelte af det forventede. 

​Konklusionerne er fra en systematisk gennemgang af litteratur og metaanalyse publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Filip Milosavljevic, fra University of Belgrade i Serbien, er det velkendt, at bestemte mutationer kan afgøre kroppens evne til at producere et enzym, som nedbryder et givent farmakologisk middel.

Man kan være poor metabolizer (meget nedsat nedbrydningsevne), intermediate metabolizer (moderat nedsat evne), normal metabolizer (normal evne) eller ultrarapid metabolizer (hurtigere nedbrydning end blandt baggrundsbefolkningen).

"Data fra mere end 5.000 patienter, der er behandlet med escitalopram, sertralin, risperidon eller aripiprazol [...] viser at præparaternes koncentration i blodet ligger udenfor det anbefalede terapeutiske interval hos mere end en tredjedel af patienterne", skriver forfatterne.

Derudover, tilføjer forfatterne, er de nuværende anbefalinger om at tilpasse dosis efter bestemmelse af nedbrydningsevne hos de enkelte patienter baseret på modstridende data eller resultater baseret på lavkvalitetsundersøgelser.

I nuværende studie fokuserede forskerne på mutationer relateret til enzymerne CYP2D6 og CYP2C19, som påvirker en række psykofarmakologiske præparater. De undersøgte, hvordan de påvirker koncentrationen i blodet af 5 antipsykotika og 9 antidepressiva.

De identificerede 94 undersøgelser med i alt 8.329 personer.

I forhold til CYP2D6 fandt de, at poor og intermediate metabolizers havde en ratio of means (RoM) vedrørende aripiprazol på 1,48 i forhold til normal metabolizers. Det betyder, at de er udsat for en 48% højere eksponering til aripiprazol.

Vedrørende haloperidol havde disse poor metabolizers en RoM på 1,68; i forhold til risperidon havde poor og intermediate metabolizers en RoM på 1,36.

Når forskerne undersøgte CYP2C19-mutationerne fandt de, at poor metabolizers havde en RoM på hele 2,63 i forhold til citalopram og 1,38 i forhold til sertralin.

Forskerne fandt også, at mutationerne påvirkede koncentrationen af clozapin, quetiapin, amitriptylin, mirtazapin, nortriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin og venlafaxin. "Men disse forskelle var marginale, uklare eller baseret på mindre end 3 undersøgelser", skriver forskerne.

"Resultaterne giver et videnskabeligt grundlag for CYP2D6/CYP2C19 genotypering og doseringsanbefaling", konkluderer de.


Redaktør