Metaanalyse kortlægger psykiatriske følger af infektion med coronavirus

​Sygdommen COVID-19, forårsaget af den nye coronavirus, er associeret med organisk delir hos de fleste patienter, som er indlagt på en intensiv afdeling. Hvis sygdomsforløbet kommer til at ligne forløbet ved tidligere coronavirus udbrud vil der være øget risiko for depression, angst og PTSD, men de fleste patienter vil komme sig uden psykiatriske lidelser.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Jonathan Rogers, fra University College London, og kollegaer, søgte i litteraturen efter artikler med data om psykiatriske og neuropsykiatriske symptomer hos patienter med mistænkt eller bekræftet coronavirus infektion.

Udover SARS-CoV-2 (som er årsag til COVID-19), inkluderede de artikler omhandlende 2 andre coronavirus udbrud (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, i 2002; og Middle East Respiratory Syndrome, MERS, i 2012).

I alt identificerede de 65 artikler, som er blevet publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og 7 preprints artikler (endnu ikke vurderet af andre forskere). Artikler om psykiatriske følger hos personer, som ikke er inficeret med coronavirus blev ikke medtaget.

Artiklerne omfattede i alt 3.559 patienter.

I den akutte sygdomsfase havde 33% af patienterne med SARS og MERS depression, mens 36% havde angst, 34% nedsat hukommelse, 42% insomni samt 28% tegn på konfusion.

I perioden efter virussygdommen, havde færre patienter fortsat psykiske gener: 11% havde depression, 12% angst, 20% nedsat hukommelse, 12% insomni samt

30% PTSD.

Vedrørende COVID-19 fandt forskerne en risiko for delir på 65% blandt de patienter, der er indlagt på en intensiv afdeling.

Forskerne fandt ikke oplysninger om psykiske symptomer hos personer, som kom sig efter COVID-19.

De konkluderer, at i den akutte fase er alle 3 sygdomme associeret med risiko for delir. De konkluderer også, at hvis sygdomsforløbet ved de 3 sygdomme ligner hinanden kan man forvente, at de fleste patienter efter COVID-19 ikke vil frembyde psykiatriske lidelser, men at der er en vis risiko for bl.a. depression, angst og PTSD.

Forskerne skriver desuden, at den videnskabelige kvalitet af de fleste af artiklerne (94%) var enten lav eller moderat.


Redaktør