Metaanalyse sammenligner langtidseffekt af psykoterapi og medicinsk behandling af angst

​Effekten af medicinsk behandling af angstlidelser varer ikke kortere tid end effekten af psykoterapeutisk behandling. Af de forskellige psykoterapeutiske metoder, synes kognitiv terapi at have den mest robuste effekt over tid.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Borwin Bandelow, fra University Medical Centre Göttingen, Tyskland, findes der en alment accepteret formodning om, at psykoterapiens effekt på angstlidelser vedvarer efter den aktive behandlingsperiode er afsluttet, mens effekten af den medikamentelle behandling aftager med tiden og patienten får tilbagefald.

Men ifølge forfatteren er resultaterne vedrørende emnet sparsomme og modstridende.

Derudover, skriver han, har en tidligere metaanalyse vist, at i den akutte behandling af angstlidelser har medicin en signifikant større effekt end psykoterapi.

I nuværende metaanalyse identificerede forfatterne 93 randomiserede undersøgelser, som omfattede 153 behandlingsgrupper, der fik psykoterapi, 16 grupper, der fik medicin og 17 grupper, der fik medicin samt psykologisk placebo.

Psykoterapi omfattede kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, interpersonal terapi og mindfulness, blandt andet. Præparaterne mod angst inkluderede alprazolam, citalopram, clomipramin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lorazepam, moclobemide, paroxetin, phenelzin og sertralin.

Behandlingsvarigheden varierede. Opfølgningsperioden efter den aktive behandlingsperiode var på mindst 24 måneder (en enkelt undersøgelse havde en opfølgning på 36 måneder).

Forskerne fandt ingen signifikant forskel på behandlingseffekt 24 måneder efter afslutningen af den aktive behandling. Cohen's effekt size for psykoterapi var 1,544 mod 1,234 for medicin.

Forskerne fandt, at for kognitiv terapi steg effekt size med tiden, fra 1,404 i den første måned efter den aktive behandling var afsluttet til 1,555 efter 24 måneder.

"Den ofte nævnte fordel af psykoterapi fremfor farmakologisk behandling af angstlidelser - den længerevarende effekt - kunne ikke bekræftes i vores undersøgelse", konkluderer forfatterne.

Redaktør