Metaanalyse viser, at agomelatin er mindre effektivt end hidtil antaget

Det antidepressive præparat agomelatin er effektivt til behandling af den akutte fase af en depression, men det er ikke virksomt til forebyggelse af nye episoder. Det konkluderer en metaanalyse, der identificerede syv upublicerede studier.

​​​

Resultaterne blev publiceret i British Journal of Psychiatry.​​

”Vi fandt evidens for betydelig publikationsbias”, skriver førsteforfatteren Markus Koesters, fra Ulm University, Ulm, Tyskland.​​

Forfatterne identificerede 13 randomiserede og kontrollerede undersøgelser, hvoraf 10 vurderede effekten på den akutte fase af depressionen og tre vurderede den langsigtede effekt på tilbagefaldsrisikoen. Syv af studierne (herunder to langsigtede studier) var upublicerede. ​​

”Ingen af de negative studier blev publiceret”, skriver forfatterne.​

Generelt fandt forskerne, at agomelatin er effektivt til behandling af den akutte fase af en depression – data fra cirka 3.000 patienter viste, at præparatet er signifikant bedre end placebo. Agomelatin er associeret med en gennemsnitlig reduktion på Hamilton depressionsskalaen på 1,5 points – på trods af, at forskerne anvendte et usædvanligt ”hårdt” statistisk kriterium på 99% sikkerhed (konfidensinterval), mod det konventionelle 95%. ​

Data fra de tre langtidsstudier (cirka 1.000 patienter i alt) viste, at agomelatin ikke er bedre end placebo til at forebygge tilbagefald (også vurderet ved det samme 99%-kriterium).​​

Alle studierne blev finansieret af de firmaer, der producerer agomelatin. Kvaliteten af studierne blev vurderet som moderat til god.

Redaktør