Metaanalyse: haloperidol kombineret med lorazepam er den mest effektive behandling ved delir

​Ifølge en network metaanalyse er haloperidol kombineret med lorazepam den mest effektive behandling af delir, mens melatoninagonisten ramelteon (som ikke markedsføres i Danmark) er den mest effektive forebyggende behandling.

​Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Førsteforfatteren Yi-Cheng Wu, fra Chang Gung Memorial Hospital i Linkou, Taiwan, og kollegaer identificerede 58 randomiserede undersøgelser der vurderer effekten af farmakologisk behandling til forebyggelse og behandling af delir.

Vedrørende behandling af delir, fandt forskerne 20 undersøgelser med i alt 1.435 patienter. Den gennemsnitlige alder var 64 år. Der blev undersøgt 14 forskellige behandlingsstrategier herunder haloperidol, risperidon, quetiapin, amisulprid, ziprasidon, olanzapin, placebo samt enkelte kombinationsbehandlinger.

Forskerne fandt, at responsraterne ved behandling med haloperidol kombineret med lorazepam (odds ratio: 28,13; 95% CI: 2,38-333,08) og haloperidol alene (odds ratio: 2,37; 95% CI: 1,04-5,43) var signifikant bedre end respons ved placebo.

De 38 undersøgelser, der vurderede forebyggende interventioner, omfattede i alt 8.168 patienter, med en gennemsnitlig alder på 70 år. Undersøgelserne vurderede blandt andet ramelteon, olanzapin, donepezil, risperidon, propofol kombineret med midazolam, rivastigmin, lorazepam, midazolam, melatonin, haloperidol og placebo.

Ramelteon (odds ratio: 0,07; 95% CI: 0,01-0,66), olanzapin (odds ratio: 0,25; 95% CI: 0,09-0,69) og risperidon (odds ratio: 0,07; 95% CI: 0,01-0,66) var de mest effektive. Midazolam blev associeret med en øget risiko for delir.

Ingen af behandlingerne blev associeret med øget mortalitetsrisiko.

I en ledsagende leder vurderer Dan Blazer, fra Duke University Medical Center, i Durham, North Carolina, at man bør være påpasselig med at generalisere resultaterne. For eksempel stammer dataene, der vurderede effekten af haloperidol kombineret med lorazepam fra en enkelt undersøgelse med en bestemt patientgruppe (i studiet blev der anvendt lorazepam en gang 3 mg i.v. samt haloperidol 2 mg i.v. hver 4. time samt 2 mg i.v. ved behov maksimalt en gang i timen).

Forfatterne vurderer også, at man bør gennemføre større randomiserede undersøgelser for at bekræfte effekten af haloperidol kombineret med lorazepam.


Redaktør