Metadon giver bedre overordnede resultater end buprenorphin med naloxon

​På langt sigt har personer med opioidafhængighed i behandling med metadon bedre chancer for at være misbrugsfri end dem, der bliver sat i behandling med buprenorphin kombineret med naloxon – men forskellen forklares især med bedre compliance til metadonbehandlingen.

Det er en af konklusionerne fra en artikel publiceret i Addiction.

Ifølge førsteforfatteren Yih-Ing Hser, fra University of California, i Los Angeles, er dette den første undersøgelse med en opfølgningsperiode på fem år eller mere.

Studiet er baseret på en randomiseret undersøgelse, hvori deltagerne blev randomiseret til enten metadon eller buprenorphin/naloxon i op til seks måneder mellem 2006 og 2009. Der blev oprindeligt randomiseret 1.080 personer. De oprindelige resultater er allerede blevet publiceret.

Forskerne identificerede og interviewede 795 af deltagerne med henblik på at afdække, hvordan de havde klaret sig i de efterfølgende år, og hvorvidt de havde fortsat deres behandling. Der blev også taget urinprøver for at påvise eventuelt brug af opioider.

Interviewene og urinprøverne blev i gennemsnit udført 4,5 år efter den oprindelige undersøgelse blev afsluttet.  

De fandt ingen signifikante forskelle på mortalitetsrisikoen grupperne imellem (4% i buprenorphin/naloxon-gruppen vs. 6% i metadongruppen).

Men brugen af opioider var højere hos de deltagere, der var blevet randomiseret til buprenorphin/naloxon (43% vs. 32%). Forskellen kunne dog forklares ved, at compliance var dårligere hos dem, der blev randomiseret til buprenorphin/naloxon – for eksempel var kun 54% i behandling på opfølgningstidspunktet, mod 63% blandt dem, der blev randomiseret til metadon.

Blandt de deltagere, der stadig var i behandling (dvs. god compliance), fandt forskerne ingen statistisk signifikante forskelle på de to behandlinger, med hensyn til brug af opioider.

Begge behandlinger var associeret med mindre brug af opioider i forhold til ingen behandling.

Resultaterne bekræfter, ifølge forskerne, at behandlingerne er virksomme, men at der er behov for tiltag for at øge behandlingscompliance.


Redaktør