Metadon sammen med antiretroviral kan give øget risiko for QTc-forlængelse

Metadon administreret sammen med antiretroviral præparater er associeret med en øget risiko for både QTc-forlængelse og torsade de pointes. Begge dele er potentielt livsfarlige forstyrrelser i hjerterytmen.

​​​

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Annals of Internal Medicine.​​

Ifølge David Kao, fra University of Colorado, i Aurora, er 40% af alle medicinrelaterede uventede dødsfald i USA associeret med opioidordinationer. ​

”Metadon har været impliceret i 30% til 40% af opioidrelaterede dødsfald, selvom præparatet udgør en mindre andel af ordinationer”, skriver han.​​

I artiklen blev alle hjerterytmeforstyrrelser, associeret med metadonbehandling i perioden mellem 1997 og 2011, identificeret via et amerikansk bivirkningsregister.​

Forfatterne fandt 1.646 tilfælde af ventrikulær arytmi eller hjertestop og 379 tilfælde af QTc-forlængelse eller torsade de pointes. ​​

Der var markant flere rapporteringer af QTc-forlængelse eller torsade de pointes i perioden før 2002, hvor der blev publiceret en rapport om associationen mellem metadon og arytmi, i forhold til perioden efter 2002 (stigning fra 0,3 til 3,5 tilfælde om måneden).​​

Siden 2000 blev metadon det andet hyppigste rapporterede præparat i forbindelse med QTc-forlængelse eller torsade de pointes.​

De fleste tilfælde af metadonassocieret QTc-forlængelse eller torsade de pointes skete i forbindelse med samtidig behandling med antiretroviral behandling (fx lamivudin: 11% af tilfældene; ritonavir 10%). Benzodiazepiner var også associeret med arytmierne (lorazepam: 7%; oxazepam: 5%).​​

Den gennemsnitlige daglige dosis metadon blandt tilfældene med QTc-forlængelse eller torsade de pointes var 150 mg.​​

Forfatterne påpeger, at indberetning til bivirkningsdatabasen er frivillig, hvilket betyder, at formentlig ikke alle tilfælde er indberettet.

Redaktør