Metanalyse: Computerbaseret træning gavner kun nogle kognitive funktioner ved skizofreni

​Kognitiv træning ved hjælp af en computer har en lille positiv effekt på opmærksomhed og arbejdshukommelse, samt en lille positiv effekt på psykotiske positive symptomer og depressive symptomer. Interventionen har dog ingen effekt på det overordnede funktionsniveau eller på social kognition.

​Resultaterne stammer fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Merel Prikken, fra University Medical Center Utrecht i Holland, er det kognitive funktionsniveau hos patienter med skizofreni 1-2 standard deviationer under det normale.

Hun tilføjer, at antipsykotisk behandling har en minimal effekt på dette deficit.

"En række undersøgelser har vurderet effekten af øvelser til behandling af kognitiv reduktion ved skizofreni [...], med modstridende resultater", skriver forfatteren.

I metaanalysen fandt forfatterne 24 undersøgelser med i alt 1.262 patienter. Alle undersøgelserne sammenlignede en form for computerbaseret kognitiv træning med en ikke kognitivt relateret intervention (kontrol) hos patienter med skizofreni.

De patienter, der modtog computerbaseret kognitiv træning oplevede en lille, men statistisk signifikant bedring på opmærksomhed (effect size: 0,31; p = 0,001).

Den kognitive træning medførte også en lille bedring på arbejdshukommelse (effect size: 0,38; p < 0,001).

Derudover var der en lille og signifikant bedring på depressive symptomer (effect size: 0,37; p = 0,002) og positive symptomer (effect size: 0,31; p = 0,003).

Forskerne fandt ingen tydelig statistisk signifikant effekt på de øvrige parametre, herunder det overordnede funktionsniveau (som omfattede socialt funktionsniveau og beskæftigelse) og andre kognitive områder såsom problemløsning samt social kognition. 


Redaktør