Metformin behandler antipsykotika induceret vægtstigning hos børn

​Behandling med metformin modvirker en af de hyppigste og alvorligste bivirkninger ved behandling med andengenerations antipsykotika, nemlig vægtstigning. Det er hovedkonklusionen på en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse af børn, der får antipsykotisk behandling i forbindelse med en autismespektrum forstyrrelse.

Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Evdokia Anagnostou, fra Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, i Toronto, Canada, er antipsykotika som risperidon og aripiprazol ofte anvendt hos børn med autisme til behandling af agitation og irritabilitet.

"Disse præparater medfører desværre vægtstigning", skriver forfatteren.

I studiet blev der rekrutteret 61 børn med en autisme forstyrrelse. De var i gennemsnit 13 år gamle.

Alle var i fast antipsykotisk behandling (risperidon eller aripiprazol), som var blevet iværksat indenfor de 12 forudgående måneder. Alle børn havde en dokumenteret stigning på mindst 7% i body mass index (BMI) i forbindelse med den antipsykotiske behandling.

Børnene blev randomiseret til enten metformin (500 mg to gange dagligt til børn mellem 6 og 9 år; 850 mg to gange dagligt til børn mellem 10 og 17 år) eller placebo.

Efter 16 ugers behandling havde børnene i metformingruppen signifikant lavere BMI end i placebogruppen, både justeret i forhold til børnenes forventede vækst og i forhold til rå BMI værdier, med signifikante forskelle på 0,10 (BMI z-score, dvs. i forhold til forventede vækst) henholdsvis 0,95 (absolut BMI værdi).

Forskerne fandt dog ingen forskelle på en række metaboliske variabler.

Metformin gav ingen alvorlige bivirkninger, og de hyppigste var gastrointestinale gener.

"Vi var bekymrede for, at metformins gunstige effekt var en følge af gastrointestinalt ubehag", skriver forfatterne. "Men vi fandt, at de deltagere, der havde flest dage med gastrointestinale gener faktisk havde større fald i BMI, dog var forskellen ikke signifikant".

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikante forskelle mellem de to antipsykotiske præparater (risperidon vs. aripiprazol) på BMI-ændringerne.

"Større og længere undersøgelser vedrørende metformin hos unge med en autismespektrum forstyrrelse, som er i behandling med et antipsykotikum, vil være vigtige til afklaring af spørgsmålet [vedrørende metformins sikkerhed og langtidseffekt]", skriver Christopher McDougle, fra Harvard Medical School, USA.

Redaktør