​​​

Metformin forebygger vægtøgning forårsaget af antipsykotika

Metformin forebygger den vægtøgning, der er associeret med antipsykotisk terapi og fremmer vægttab hos de patienter, der har taget på i vægt som følge af antipsykotisk terapi.

Konklusionerne stammer fra en placebokontrolleret og dobbeltblindet randomiseret undersøgelse publiceret i Schizophrenia Research.​​

”Stort set alle antipsykotika inducerer vægtøgning”, skriver forfatteren Man Wang, fra First Hospital of China Medical University, i Liaoning, Kina.​​

Ifølge forfatterne har cirka 65% af patienterne i langvarig behandling med antipsykotika en vægtstigning på mindst 7% af den vægt, de havde før behandlingen.​​

I studiet blev der rekrutteret 72 førsteepisode skizofrenipatienter i behandling med antipsykotika. Alle havde haft en vægtstigning på mindst 7% i forbindelse med behandlingen.​​

Patienterne blev randomiseret til behandling med enten metformin (1.000 mg om dagen) eller placebo i 12 uger. Alle fortsatte med deres antipsykotiske behandling.​

I perioden tog patienterne i placebogruppen i gennemsnit 2,5 kg på, en signifikant stigning på 3,9%. Patienterne i metformingruppen tabte 3,3 kg, et signifikant fald på 5,1%.​​

Andelen af patienter, der tabte mindst 7% af vægten var signifikant højere i metformingruppen (40,6% vs. 8,8%; p = 0,003).​​

Endvidere blev målinger af insulinkoncentrationen og insulinresistens signifikant bedre i metformingruppen, mens de blev yderligere forværret i placebogruppen.​

”Resultaterne tyder på, at metformin forbedrer den medicininducerede insulinresistens”, skriver forfatterne.​​

Der var ingen signifikant forskel på hyppigheden og type af bivirkninger grupperne imellem. Der var heller ikke nogen forskel på vurderingerne af skizofrenisymptomerne.​​

Forfatterne anbefaler, at disse præliminære resultater bekræftes af en stor randomiseret undersøgelse.

Redaktør