​​

Methylphenidat associeres med lavere mortalitet

​Børn og unge med ADHD, som får behandling med methylphenidat, har på sigt en lavere mortalitet end børn og unge med ADHD, som ikke får behandling med methylphenidat.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Vincent Chin-Hung Chen, fra Chang Gung University, Taiwan, er der modstridende evidens for, hvordan behandling med det centralt stimulerende præparat methylphenidat påvirker mortaliteten.

"Der er evidens for højere risiko for affektive lidelser, adfærdsforstyrrelser og alkohol- eller stofmisbrug hos børn med ADHD, samt øget risiko for selvmord, ulykker generelt, trafikulykker og overtrædelse af kørselsregler", skriver forfatteren. "Og der er evidens for øget præmatur mortalitet, hvor ulykker, trauma eller selvmord er de vigtigste dødsårsager".

Der er ifølge forfatteren også evidens for, at behandling med centralt stimulerende præparater er associeret med lavere risiko for ulykker, men samtidig også med højere risiko for kardiovaskulære bivirkninger (men ikke med øget risiko for pludselig død eller apopleksi).

I nuværende studie indsamlede forskerne data fra 68.096 børn og unge (i alderen 4 til 17 år) med ADHD, som fik ordineret methylphenidat mellem år 2000 og 2010. De indsamlede også data fra 68.096 børn og unge med ADHD, som ikke fik ordineret nogen form for ADHD-præparater i perioden.

Derefter undersøgte de, op til år 2013, forekomsten af død som følge af ikke-naturlige årsager (selvmord, mord og ulykker) samt naturlige årsager (alle andre dødsårsager).

I gruppen der havde været i behandling med methylphenidat i perioden, var der et enkelt tilfælde af selvmord, mod 32 i kontrolgruppen. Der var ingen, der blev dræbt (mord) i behandlingsgruppen, mod 7 i kontrolgruppen.

Mortaliteten i gruppen som fik behandling med methylphenidat var cirka 20% lavere end mortaliteten i gruppen, som ikke fik behandlingen (adjusted hazard ratio: 0,81; 95% CI 0,67-0,98; p = 0,027).

På den anden side var der ingen signifikante forskelle i mortalitet som følge af naturlige årsager, herunder kardiovaskulære sygdomme.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne bør berolige pårørende idet methylphenidat som minimum ikke synes associeret med øget mortalitet.


Redaktør