Methylphenidat og amfetamin er de mest effektive akutte behandlinger ved ADHD

​Methylphenidat til børn og amfetamin til voksne er de mest effektive præparater ved behandling af ADHD på kort sigt, det vil sige 12 uger. Der er ikke tilstrækkelige data til vurdering af længere behandlingsperioder.

​Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i Lancet Psychiatry.

Samuele Cortese, fra University of Southamptom, Storbritannien, og kollegaer identificerede 133 randomiserede og dobbeltblindede undersøgelser, som vurderede effekten af en række præparater i forhold til placebo eller i forhold til andre præparater.

Undersøgelserne vurderede effekten af amfetamin (herunder lisdexamfetamin), atomoxetin, bupropion, clonidin, guanfacin, methylphenidat og modafinil.

Til vurdering af effektiviteten efter 12 ugers behandling inkluderede forskerne data vedrørende 10.068 børn og unge samt 8.131 voksne.

I undersøgelserne blev børnene og de unge vurderet af klinikere og af deres skolelærere.

Når vurderingen blev udført af klinikere, var alle præparater mere effektive end placebo. For eksempel havde amfetamin en standard mean difference (SMD) på -1,02 – den højeste i analyserne.

Når vurderingen blev gennemført af skolelærerne, var kun methylphenidat og modafinil mere effektive end placebo.

Hos voksne viste klinikernes vurdering, at de mest effektive præparater var, i denne rækkefølge: amfetamin, methylphenidat, bupropion og atomoxetin. Modafinil var som det eneste præparat ikke mere effektivt end placebo.

Til vurdering af bivirkninger indgik data vedrørende 11.018 børn og unge og 5.362 voksne. Amfetamin blev associeret med større risiko for behandlingsophør på grund af bivirkninger i forhold til placebo i alle patientgrupperne. Guanfacin gav flest bivirkninger hos børn og unge, mens atomoxetin, methylphenidat og modafinil gav flest bivirkninger hos voksne.

Forskerne fandt ikke tilstrækkelig data til vurdering af effekt og bivirkninger i længere perioder.

"Evidensen fra denne metaanalyse peger på, at methylphenidat til børn og unge samt amfetamin til voksne er førstevalgspræparater ved den initiale behandling af ADHD.


Redaktør