Mildere negative symptomer er associeret med recovery efter ti år

Mildere negative symptomer ved sygdomsdebut blandt patienter med skizofreni er associeret med bedre funktion efter ti år. Fokus på disse symptomer tidligt i forløbet kan muligvis føre til bedre recovery, vurderer forskere.

​​​

Resultaterne blev publiceret i Schizophrenia Research. ​​

Førsteforfatteren Stephen Austin, som nu er på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød, indsamlede, sammen med kollegaer fra Aarhus Universitet og Psykiatrisk Center København, data fra 304 patienter med skizofreni. ​​

​​Patienterne blev oprindeligt rekrutteret til en stor undersøgelse, OPUS-projektet, som vurderede en intervention for personer med en første psykotisk episode.​

Forskerne vurderede løbende patienternes symptomer og funktionsniveau ved hjælp af en række kendte skalaer. De fandt, at efter ti år var 14% af patienterne i fuld recovery, det vil sige, uden kliniske symptomer og med godt funktionsniveau i mindst to år. ​​​

Der var endnu flere patienter (35%), der havde remission af symptomerne og et relativt godt funktionsniveau, men de var ikke i arbejde eller uddannelse – og opfyldte således ikke kriterierne for fuld recovery.​​

Forskerne fandt at en række faktorer ved sygdomsdebut var associeret med chancen for recovery efter ti år. Blandt de vigtigste faktorer var intensiteten af de negative symptomer (såsom passivitet eller sprogfattigdom).​

Intensiteten af de negative symptomer efter et år – uanset deres vurdering ved diagnosetidspunkt – var også signifikant associeret med chancen for recovery efter ti år.​

Resultaterne kan have klinisk betydning, vurderer forfatterne.​

”Interventioner der fokuserer på forebyggelse af disse symptomer eller på deres reduktion [...] kan muligvis påvirke de langsigtede effektmål”, konkluderer de.
​​​​
Redaktør