Mindfulness associeres med bivirkninger

​En metaanalyse baseret på den første systematiske gennemgang af litteraturen om emnet, viser at cirka 8% af de personer, som udsættes for mindfulness eller andre meditationsbaserede interventioner, oplever psykiske eller somatiske bivirkninger.

​Det fremgår af en artikel publiceret i Acta Scandinavica Psychiatrica.

Ifølge førsteforfatteren Miguel Farias, fra Coventry University i Storbritannien, har der været en stigende bekymring for, hvorvidt meditationsteknikker er associeret med skadelig virkning.

"Det tog næsten fire årtier inden forskerne begyndte at erkende, at der kan være en tendens i litteratur til at overdrive den kliniske gavn af, og til at negligere potentielle bivirkninger forbundet med meditation", skriver forfatteren.

I nuværende studie identificerede forskerne 83 observationelle og randomiserede undersøgelser, der vurderede meditationsbaserede teknikker. Forskerne vurderede, at de randomiserede undersøgelser sandsynligvis underrapporterer bivirkninger.

De fleste undersøgelser (71%) vurderede effekten af mindfulness.

I alt havde kun 65% af undersøgelserne inkluderet oplysninger om bivirkninger.

De fleste bivirkninger var psykiske, herunder angst og depression. Blandt de personer, der oplevede bivirkninger, havde de fleste (55%) ingen tidligere psykiske problemer.

Ikke-psykiske bivirkninger inkluderede spændinger, smerter og kognitive gener.

De fleste oplysninger om bivirkninger er indsamlet i perioden under, eller lige efter, at meditationsteknikken foregik, men i 9 af undersøgelserne (17%) blev der rapporteret bivirkninger i op til 6 måneder efter interventionen var afsluttet.

"Forekomsten af bivirkninger ved meditationsbaserede teknikker er ikke sjældne, og kan ske hos personer uden tidligere psykiske problemer", konkluderede forskerne, som vurderer, at forskningen på området bør prioriteres. 


Redaktør