Mindfulness beskytter ikke mod tilbagefald efter ophør af antidepressiv behandling

​Patienter i remission og i farmakologisk antidepressiv behandling, som også får mindfulness-baseret kognitiv terapi, har øget risiko for tilbagefald, hvis de ophører den medicinske behandling. Det er konklusionen fra den første randomiserede undersøgelse, der sammenlignede mindfulness efterfulgt af ophør af medicinsk behandling med kombinationen af begge behandlingsmodaliteter.

Resultaterne blev publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Marloes Huijbers, fra Radboud University Medical

Center, i Nijmegen, Holland, peger tidligere forskningsresultater på, at mindfulness kan være et muligt alternativ til de patienter med tilbagevendende depressioner, som ønsker at stoppe med den antidepressive behandling.

"Men tidligere undersøgelser sammenlignede ikke direkte mindfulness alene med kombinationen af mindfulness og antidepressiv behandling", skriver forfatteren.

Forfatteren og hans gruppe undersøgte to hypoteser i to selvstændige men dog relaterede undersøgelser. I den første sammenlignede de mindfulness plus antidepressiv behandling med antidepressiv behandling alene hos patienter i remission. Resultaterne blev publiceret i 2015 og viste, at mindfulness ikke var effektivt til at reducere risikoen for tilbagefald yderligere.

I den nuværende undersøgelse rekrutterede forskerne 249 patienter fra 12 centre. Patienterne var kendt med tilbagevendende depression, de var i remission og havde været i antidepressiv behandling i mindst seks måneder.

De fik alle tilbudt mindfulness gruppeterapi (12 uger med en ugentlig session à 2,5 timer). Halvdelen blev randomiseret til at fortsætte med deres antidepressive behandling, mens den anden halvdel blev trappet ud af behandlingen i løbet af de efterfølgende få uger.

Efter 15 måneder oplevede 69% af de patienter, der var stoppet med den antidepressive behandling mindst et tilbagefald, mod 46% blandt dem, der fortsatte med medicin (risk ratio: 1,5; CI: 1,11-2,05). Intention to treat –analyser viste tilsvarende resultater.

Derudover fandt forskerne ingen forskel på livskvalitet grupperne imellem.

Idet forfatternes hypotese var, at mindfulness med tilhørende ophør af behandling ikke var værre end kombinationsterapi (non-inferiority trial), konkluderede de, at der er en øget risiko for tilbagefald efter ophør af medicinsk behandling hos denne gruppe patienter.

"I den daglige kliniske praksis bør patienter med tilbagevendende depression som regel tilrådes at forblive i antidepressiv behandling", skriver de. ​


Redaktør