​​

Mindre corpus pineale associeret med udvikling af psykose

​Personer med skizofreni, med første psykotiske episode eller med høj risiko for psykoser, har en mindre corpus pineale (koglekirtel) end personer uden skizofreni, uden psykose eller uden øget risiko for psykose. Dette kan betyde, at corpus pineale kan være en markør for øget risiko for psykose.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.
 
Ifølge førsteforfatteren Tsutomo Takahashi, fra University of Toyama i Japan, producerer corpus pineale melatonin, som er involveret i regulering af søvnmønstre og døgnrytmer, og hvis dysregulering er associeret med udvikling af blandt andet skizofreni og affektive lidelser. Derudover har tidligere forskning vist, at reduktion i volumen af corpus pineale kan være associeret med skizofreni.
 
”Men det er uklart om størrelsen af corpus pineale er associeret med en senere udvikling af psykose hos personer med øget risiko for psykose, eller om den mindre størrelse af corpus pineale er specifik for skizofreni blandt de forskellige lidelser med psykotiske symptomer”, skriver forfatteren.
 
Nuværende undersøgelse er ifølge forfatterne den første, som undersøger størrelsen af corpus pineale i forskellige udviklingsfaser af psykoser, samt den første, der inkluderer personer med affektive lidelser med psykotiske symptomer.
 
Studiet omfattede data fra i alt 473 personer med høj risiko for udvikling af psykose (baseret på en valideret vurdering), med første psykotiske episode (herunder i forbindelse med en affektiv lidelse) og med kronisk skizofreni, samt raske kontrolpersoner.
 
Blandt personerne med øget risiko for psykose (n = 135) fik 38% på et senere tidspunkt konstateret en psykotisk lidelse.
 
Ved at sammenligne MR-scanningsdata fra deltagerne fandt forskerne, at der ikke var nogle signifikante forskelle i størrelsen på corpus pineale mellem personerne med skizofreni, med første episode psykotiske lidelse og med høj risiko for psykosen, men alle personer i disse grupper havde en mindre corpus pineale i forhold til de raske kontrolpersoner.
 
”Dette er det første studie med MR-scanning, der viser reduktion i størrelsen af corpus pineale i forskellige udviklingsfaser af psykose, uanset den psykotiske diagnose”, skriver forfatterne.
 
De konkluderer, at reduktion af størrelsen af corpus pineale kan være en markør for øget risiko for psykose.Redaktør