​​

Mirtazapin og mianserin øger effektiviteten af monoamin genoptagelseshæmmere

​Kombinationsbehandling med en monoamin genoptagelseshæmmer såsom sertralin, venlafaxin eller nortriptylin og en antagonist af præsynaptisk α2-receptor som mirtazapin eller mianserin er mere effektiv end monoterapi med førstnævnte præparater. Kombinationsbehandlingen er ikke associeret med flere bivirkninger.

Konklusionerne stammer fra en systematisk gennemgang af litteratur og metaanalyser publiceret i JAMA Psychiatry.
 
”Kombinationsbehandling med antidepressiva er ofte anvendt ved behandling af akutte depressive episoder, men tidligere undersøgelser har givet modstridende resultater”, skriver førsteforfatteren Jonathan Henssler fra University of Cologne Medical School i Tyskland.
 
I studiet identificerede forskerne 39 kliniske, randomiserede og kontrollerede undersøgelser, der sammenlignede en kombination af antidepressiva med antidepressiv monoterapi ved behandling af en akut depressiv episode.
 
De 39 undersøgelser omfattede i alt 6.751 patienter.
 
Kombinationsterapi var forbundet med en mere effektiv antidepressiv behandling end monoterapi (standardized mean difference, SMD = 0.31; 95% CI 0,19-0,44).
 
Kombinationen af en monoamin genoptagelseshæmmer (SSRI, dual-action eller tricyklisk antidepressivum) og en antagonist af præsynaptisk α2-receptor (mianserin og mirtazapin; og også trazodon, som ikke markedsføres i Danmark) var ligeledes mere effektivt end monoterapierne (SMD = 0.37; 95% CI, 0,19-0,55), især når kombinationen var anvendt som førstevalgsbehandling (SMD = 0.64; 95% CI, 0,12-1,15).
 
Denne kombination var også signifikant mere effektiv end de andre kombinationsbehandlinger (SMD = 0.37; 95% CI, 0,19-0,55).
 
Kombinationsbehandlinger blev ikke associeret med øget risiko for behandlingsophør generelt eller behandlingsophør på grund af bivirkninger.
 
Forskerne konkluderer, at kombinationen af en monoamin genoptagelseshæmmer (SSRI, dual-action eller tricyklisk antidepressivum) og en antagonist af præsynaptisk α2-receptor synes at være en effektiv og sikker behandling hos patienter, der ikke responderer på monoterapi, samt en mulig førstevalgsbehandling i sværere depressive episoder.


Redaktør