​​​

Mirtazapin reducerer forbrug af metamfetamin

Behandling med det antidepressive middel mirtazapin er associeret med en reduktion i forbrug af metamfetamin hos personer, der er afhængige af metamfetamin. Forskere foreslår virkningsmekanismen.

Resultaterne fremgår af en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i Archives of General Psychiatry.

Ifølge forfatteren Grant Colfax, fra San Francisco Department of Public Health, USA, er behandlingen af misbrug af psykostimulerende stoffer baseret på adfærdsrelaterede interventioner.

"Manglen på en effektiv medikamentel intervention, som ellers findes mod for eksempel opioid- og nikotinafhængighed, er en væsentlig forhindring for behandling af afhængighed af psykostimulantia", skriver han.

Derudover er psykostimulerende stoffer associeret med nedsat hæmning af adfærd og mere risikofuld seksuel adfærd. Idet en mere risikofuld seksuel adfærd er forbundet med øget risiko for HIV-smitte, fokuserede gruppen behandlingen på en særlig sårbar gruppe - homoseksuelle mænd.

I studiet blev der rekrutteret 60 mænd. Alle misbrugte metamfetamin og var seksuelt aktive.

Deltagerne blev randomiseret til enten 30 mg mirtazapin dagligt eller placebo. Alle modtog endvidere en ugentlig rådgivningssamtale mod stofmisbrug.

Efter 12 ugers behandling havde deltagerne i mirtazapin-gruppen signifikant færre positive urintests (primært effektmål) for metamfetamin i forhold til kontrol-gruppen (fald fra 73% til 44% mod 67% vs. 63%; relativ risiko: 0,57; p = 0,02). Det svarer til et number needed to treat (NNT) på 3,1.

Der var ingen signifikante forskelle på hverken compliance eller bivirkninger.

Forskerne fandt endvidere, i mirtazapin-gruppen, en reduktion i risici forbundet med den seksuelle adfærd i forhold til placebo-gruppen.

Ifølge forskerne påvirker mirtazapin både noradrenalin-, serotonin- og dopaminaktivitet i hjerneområder, der er involveret i craving og i stofbelønningssystemet.

"Vores hypotese var, at mirtazapin [...] ville kunne lindre både craving og abstinenssymptomerne", skriver de.

Selvom de betragter deres resultater som robuste, konkluderer de, at mirtazapin bør testes i andre befolkningsgrupper.

Redaktør