​​

Mirtazapin under graviditet er ikke associeret med misdannelser

​Den hidtil største undersøgelse om emnet finder ikke nogen association mellem behandling med det antidepressive middel mirtazapin under graviditeten og misdannelser, ufrivillig abort, dødfødsel eller neonatal død. ​

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Anne Ostenfeld, fra Nordsjællands Hospital i Hillerød, har mirtazapin udover en antidepressiv effekt også virkning mod kvalme under graviditeten. "Det kan være en effektiv behandling ved hyperemesis gravidarum [graviditetskvalme]", skriver forfatteren.

Ifølge hende er der i litteraturen modstridende evidens vedrørende sikkerheden af mirtazapin under graviditeten.

I dette registerbaserede studie identificerede forskerne alle graviditeter i Danmark registreret mellem 1997 og 2016. 

I alt fandt de 1.650.649 graviditeter. 

De inddelte dem i flere grupper, afhængigt af om den gravide var i behandling med mirtazapin (n = 1.945) eller ej, og også i forhold til de forskellige undersøgte effektmål. For hver mirtazapin-eksponeret graviditet anvendte forskerne til sammenligning 4 graviditeter uden eksponering for mirtazapin. 

Forekomsten af vigtige misdannelser var i mirtazapin-gruppen 3,5% (n = 31), statistisk set ikke anderledes end forekomsten på 4,3% (n = 152) i kontrolgruppen. 

Der var ikke nogen statistiske forskelle i forhold til forekomsten af ufrivillig abort (12,5% henholdsvis 12,3%). 

Mirtazapin blev heller ikke associeret med øget risiko for dødfødsel eller neonatal død. 

"Resultaterne understøtter fundene fra de fleste af de andre undersøgelser vedrørende mirtazapins sikkerhed under graviditet", skriver forfatterne. "Klinikkerne og patienterne kan føle sig trygge ved behandling med mirtazapin under graviditet."


Redaktør