Nervus vagus stimulation lindrer symptomer ved behandlingsresistent depression

Stimulation af nervus vagus hos patienter med en behandlingsresistent depression er associeret med en bedring af depressive symptomer efter et års behandling.

​​​

Dette konkluderer en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry. ​​

Ifølge førsteforfatteren Pilar Cristancho, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia, har tidligere randomiserede og kontrollerede undersøgelser vist, at denne behandlingsmodalitet ikke er effektiv efter kun ti uger.​​

​”Men efter et år, under en åben fortsættelse af studiet, blev der vist yderligere bedring [af symptomerne]”, skriver hun. ​​

I denne undersøgelse fulgte forfatterne 15 konsekutive patienter med depression (ti med unipolar og fem med bipolar depression). ​​

Behandlingen bestod i, af patienterne fik indopereret en stimulator omkring nervus vagus. Patienternes sædvanlige medikamentelle behandling blev, så vidt muligt, ikke ændret. ​​

Procedurerne fandt sted efter de amerikanske myndigheders godkendelse af denne behandling (til patienter som har prøvet mindst fire forskellige farmakologiske behandlinger) og der var ingen kontrolgruppe. ​​

Efter 12 måneder skete en signifikant reduktion i sværhedsgraden af de depressive symptomer, målt ved Beck Depression Inventory (BDI), fra 37,8 til 24,6. ​​

Hamilton Depression Rating Scale 24-item viste ligeledes bedring i depression, med en responsrate på 43% og en remissionsrate på 14%. ​

De mest almindelige bivirkninger var hæshed (73%) og dyspnø (47%). Ingen af patienterne opgav behandlingen på grund af bivirkningerne.​

”En betydelig andel af patienterne med en ekstrem behandlingsresistent depression fik gavn af nervus vagus stimulation [i vores ambulatorium]”, konkluderer forfatterne. ”Effektmålene svarer til resultaterne fra tidligere studier [under optimale vilkår].”

Redaktør