Åbent hus – hør om nyt psykiatrisk behandlingstilbud i Frederikssund

​Borgere i Frederikssunds Kommune inviteres til åbent Hus for at høre om det nye psykiatriske tilbud på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund. Arrangementet afholdes den 25. maj 2018 kl. 15.30-16.30.

Vent...

​Modelfoto (arkiv)

Skrevet af Mette Minor Andersen​

Folketinget besluttede i foråret 2017, at landets fem regioner tilsammen skulle oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. I Region Hovedstaden oprettes 47 pladser. 


Regionsrådet har besluttet, at de 47 pladser, som er tildelt Region Hovedstaden, skal placeres i Frederikssund og drives af Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. Det nye behandlingstilbud tilbud flytter ind i lokaler, som frem til 2015 husede psykiatriske almene afsnit.

Leder af de særlige afsnit psykolog Mette Fauerholdt Hyldtoft, Region Hovedstadens Psykiatri, byder velkommen til Åbent hus. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål i mindre grupper, ligesom der bliver en rundvisning i de nye lokaler. Der serveres kaffe, te og vand.

Patienterne er frivilligt indlagte

Behandlingstilbuddet har fokus på rehabilitering og en stærk recovery-kultur, hvor patienterne får tilbud om behandlingsforløb på 3-6 måneder. Patienterne er visiteret til Frederikssund af deres hjemkommuner og vil typisk modtage behandling i 3-6 måneder. Det er frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod indlæggelse.

Som noget helt nyt samarbejder tværfaglige teams med patienten om det mest optimale behandlingsforløb.  Tilbuddet er bemandet med sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, pædagoger, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer og læger. 

Det nye afsnit med tre sengeafsnit er organiseret med en tværgående ledelse, der består af en psykolog og en overlæge. Hver af de tre sengeafsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor