De nye rehabiliterende afsnit i Frederikssundnye søger mange forskellige faglige profiler.

Åbent hus for jobansøgere til nyt psykiatrisk tilbud i Frederikssund

​Har du pionerånd? Så er chancen der nu for at være med fra start i nyt psykiatrisk tilbud i Frederikssund. Kom til Åbent hus mandag den 5. februar kl. 16-18 og hør mere om de nye jobs.

​Nu er der mulighed for at være med helt fra start. Region Hovedstadens Psykiatri åbner nyt psykiatrisk sengeafsnit på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund med særlige pladser. Det nye behandlingstilbud har fokus på rehabilitering og en stærk recovery-kultur, hvor patienterne får tilbud om behandlingsforløb på 3-6 måneder. 


Det nye sengeafsnit søger erfarne og uerfarne sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, psykologer og læger. Til Åbent hus den 5. februar kl. 16-18 kan deltagerne bl.a. møde 2 afdelingssygeplejersker, der fortæller om visionerne for det nye tilbud, og om hvordan en typisk arbejdsdag kan se ud. Deltagerne får også en rundvisning i de nye sengeafsnit og kan medvirke i drøftelser i mindre grupper, hvor der også er mulighed for at stille konkrete spørgsmål til jobbene og den nye arbejdsplads. 

Samarbejde på tværs af kommuner og region

Folketinget besluttede i foråret 2017, at landets fem regioner tilsammen skulle oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. I Region Hovedstaden oprettes 47 pladser. 

Regionsrådet har besluttet, at de skal placeres i Frederikssund og drives af Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. De tre nye sengeafsnit flytter ind i lokaler, som frem til 2015 husede psykiatriske almene afsnit.

Som noget helt nyt samarbejder tværfaglige teams med patienten om det mest optimale behandlingsforløb. Det er frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod indlæggelse. Det nye afsnit med 3 sengeafsnit er organiseret med en tværgående ledelse, der består af en psykolog og en overlæge. Hver af de 3 sengeafsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.
Redaktør