Åbent hus på Psykiatrisk Center Ballerup d. 3. september - kom og se bygningerne til det nye samlede spiseforstyrrelsesområde

​​Kunne du tænke dig at komme til åbent hus for det nye samlede område for spiseforstyrrelser? Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Åbent hus-arrangementet foregår på Psykiatrisk Center Ballerup fra kl. 10.00-13.00. Vi tibyder kaffe, sodavand  og pølser.

Se programmet i boksen til højre.


Arrangementet er en del af et landsdækkende initiativ fra Danske Regioner, hvor hospitalsbyggerier over hele landet holder Åbent Hus samme dag under overskriften "Vi bygger for livet". Ideen er, at borgere, ansatte og andre interesserede kan få mere viden om hospitalsbyggerierne.


Åbent hus-arrangementer i hospitalsbyggerierne i hele regionen

Arrangementerne spænder vidt og er tilrettelagt, så både børn og voksne kan få en masse ud af dagen. 

Benyt lejligheden til at se, hvordan vi bygger for at sikre et moderne hospital med patienten i centrum - også i fremtiden.


Læs mere om de forskellige arrangementer:

Bispebjerg Hospital - læs om Åbent hus på hospitalbyggeriets hjemmeside

Herlev Hospital - læs mere om Åbent hus på hospitalsbyggeriets hjemmeside

Hvidovre Hospital - læs om Åbent hus på hospitalsbyggeriets hjemmeside

Nordsjællands Hospital - læs om Åbent hus på hospitalsbyggeriets hjemmeside

Psykiatrien i Ballerup - læs om Åbent hus på hjemmesiden for Region Hovedstadens Psykiatri

Rigshospitalet Blegdamsvej - læs om Åbent hus på hospitalsbyggeriets hjemmeside

Rigshospitalet Glostrup - læs om Åbent hus på hospitalsbyggeriets hjemmeside

Flere steder er tilmelding nødvendig for at deltage. Tilmeld dig på Danske Regioners hjemmeside.


Redaktør