2 mio. kr fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom til CINS til projekt om skizofreni

Stort tvillingeprojekt skal undersøge om serotonin 2A-receptoren kan betragtes som en sårbarhedsindikator for skizofreni.

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom har støttet et post doc projekt med en rammebevilling på knap 2 mio kr til CINS - Lundbeck Foundation Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research til projektet ”Is decreased serotonin2A receptor binding an endophenotypic marker for schizophrenia: A twin study” til Ph.d., post doc Hans Rasmussen.

Studiet er en del af et stort tvillingeprojekt, det såkaldte VIP projekt, med flere Ph.d.-studerende i CINS’s regi (www.cinsr.dk).

Formålet med dette projekt er, at undersøge om serotonin 2A-receptoren i hjernen kan betragtes som en sårbarheds indikator for skizofreni. Tvillingestudier giver mulighed for, at vurdere den relative betydning af genetiske og miljømæssige faktorer.

- Vi ønsker at udføre PET undersøgelser af serotonin 2A-receptoren i enæggede og tveæggede tvillinger, hvor den ene tvilling lider af skizofreni og den anden er rask. Undersøgelsen vil give indsigt i hvorvidt en lav serotonin2A receptor mængde kan betragtes som en endofænotypisk markør for skizofreni. Denne information vil ikke blot øge vores viden om årsagen til skizofreni, men kan også bane vejen for bedre og mere individualiseret, medicinsk behandling af denne invaliderende sygdom, udtaler Ph.d., post doc Hans Rasmussen.

Redaktør