2500 m2 ny psykiatri i Ballerup

Mandag 5. september 2011 inviterede Region Hovedstaden til rejsegilde for byggeriet af den nye psykiatriske akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Ballerup.

Den nye akutmodtagelse kommer til at rumme ca. 2500 m2 ny psykiatri på to etager. For både patienter, pårørende og medarbejdere vil der være tale om en særdeles stor forbedring af de eksisterende forhold. Akutmodtagelsen ligger ud mod Magleparken og blive desuden ny hovedindgang til Psykiatrisk Center Ballerup. Byggeriet forventes at stå klar til modtagelse af patienter i foråret 2012.

”Kvalitet, professionalisme og effektivitet har kendetegnet byggeriet og de folk, der har arbejdet på det indtil videre. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bevare den høje kvalitet, professionalisme og effektivitet i det kommende daglige arbejde med behandling af vores patienter”, fortæller centerchef Jan Toftholm.Fremtidens psykiatri

En meget stor del af psykiatriens patienter henvender sig akut. Det er derfor nødvendigt, at sikre en let adgang til kvalificeret behandling døgnet rundt. Det kan vi med den nye akutmodtagelse.

Region Hovedstadens Psykiatri er i øjeblikket i gang med en opjustering af de psykiatriske akutmodtagelser i hele Region Hovedstaden. Dette sker dels ved ny- og ombygning, og dels gennem et standardiseringsarbejde, hvor ensretning af opgaver og organisering planlægges og implementeres.

Fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden sætter patienten i centrum, sikrer patienten en velorganiseret og professionel velkomst, prioriterer kvalificeret specialvurdering i front, og skærper det organisatoriske samarbejde mellem akut-, senge- og ambulantpsykiatri.

I den nye akutmodtagelse er der mulighed for at overnatte nogle dage, og der er i højere grad tale om en tiltrængt pause og stabilisering, end om en egentlig indlæggelse. De patienter der har behov for opfølgende behandling vil få tilbud om, at det foregår i et ambulant tilbud eller blive indlagt til videre udredning på et sengeafsnit.

Færre og korte indlæggelser på de psykiatriske afsnit giver bedre mulighed for at koncentrere behandlingen om de meget syge patienter, der har brug for en længerevarende indsats.​

De nye psykiatriske akutmodtagelser

En psykiatrisk akutmodtagelse indrettes med undersøgelsesrum og observationssenge, samt et akutmodtageafsnit bestående af sengepladser på enestuer og en maksimal indlæggelsestid på syv døgn. Akutmodtagelsen understøtter således den ambulante behandling, hvor patienterne er hjemme og fungerer i deres normale hverdag med supplement fra fx distriktspsykiatri og opsøgende psykiatriske teams.

De integrerede sengepladser i akutmodtagelsen giver mulighed for, at døgnafsnittene kan få ro til at koncentrere sig om de patienter, der har behov for behandling og støtte i en længere periode.


Redaktør