4-årig videreuddannelse til specialpsykolog indenfor børne- og ungdomspsykiatrien

16 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri opslås til besættelse pr. 1. september 2012.

Uddannelsesforløbene har en varighed af 4 år og består af et års introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse. Uddannelsesforløbene er fordelt over alle 5 regioner i Danmark. I Region Hovedstadens Psykiatri er der 5 uddannelsesforløb.

Ansøgning om uddannelsesforløb foregår på: www.specialpsykologuddannelsen.dk  hvor der findes opslag med forløbsoversigt, ansøgningsskema, faglig profil samt øvrig information om uddannelsen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30. marts 2012 kl. 12.00.

Ansøgere kan forvente at få svar senest i uge 26.

Redaktør