40 mio. til Region Hovedstadens Psykiatri fra satspuljen

Region Hovedstaden Psykiatri får mulighed for at realisere seks udviklingsprojekter med store bevillinger fra satspuljen. Børn og unge, patienter med spiseforstyrrelser og patienter med dobbeltdiagnoser er nogle af de grupper, der får glæde af det økonomiske løft.

Der er kommet svar på seks af Region Hovedstadens Psykiatris syv ansøgninger om midler fra satspuljen, og det er godt nyt. Der er 40 millioner kroner om året på vej til omfattende udviklingsprojekter, der nu kan blive virkelighed.

De seks områder er:

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Der er bevilget 9 millioner kroner om året til to indsatsområder under denne overskrift:

  • Længerevarende behandling af børn og unge med ADHD
  • Udgående team til behandling af unge og yngre voksne med spiseforstyrrelser

Styrkelse af den nære regionale psykiatri

Der er afsat 7 millioner kroner om året til øget fokus på unge voksne med debuterende psykoser. Der oprettes et nyt OPUS-team ved PC Frederiksberg med optageområde på tværs af Københavns og Frederiksberg kommune.

Herudover styrkes OPUS på PC Hvidovre med 2,5 stillinger til og med 2015. Begge dele skal være med til at afhjælpe de ventelister der er på behandling i OPUS.

Styrket indsats for patienter med dobbeltdiagnose

Indsatsen for patienter med psykisk sygdom og misbrug styrkes med 4,5 millioner kroner om året. Pengene skal bruges til at styrke det eksisterende netværk, der skal forbedre og koordinere behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose. Det skal blandt andet ske ved at frikøbe personale på centrene der dermed kan dedikere sig til udbredelse af behandlingsvejledningen og viden på dette område.

Flere sengepladser

Der er bevilget 12 millioner kroner om året til otte senge til patienter med spiseforstyrrelser. Med de fem ekstra senge, der er givet penge til i budget 2012, sker der en tiltrængt fordobling af sengekapaciteten på dette område. Placeringen af sengene skal afklares politisk.

Styrket behandling af patienter med spiseforstyrrelser (to projekter)

Der er givet ca. 6 millioner kroner om året til en forsøgsordning for behandling af patienter med BED (tvangsoverspisning) på PC Stolpegaard og til en udvidelse af dagbehandlingen af patienter med bulimi i Klinik for Spiseforstyrrelser ved PC Ballerup.

 

Fakta om satspuljen

”Satspuljen” er ikke én afgrænset pulje, men et beløb, der hvert år spares på finansloven ved at lade overførselsindkomster stige mindre end den gennemsnitlige lønudvikling. Hvert år indgås der et bredt forlig blandt folketingets partier (på nær Enhedslisten) om, hvilke områder der skal have tilført midlerne.Satspuljebevillingerne er typisk 4-årige. Det er det, der har givet satspuljen dens blakkede ry. Men i de seneste 4-5 år har det indgået i forligene, at langt hovedparten af bevillingerne vil blive permanentgjort, når projektperioden er overstået. Finansieringen er således ikke tidsbegrænset.Forskellen i forhold til regionernes øvrige finansiering er blot, at satspuljemidlerne skal søges, og at bevillingerne i udgangspunktet gives til et bestemt formål, og at der i de første 4 år skal laves opfølgninger og evalueringer.

 

Redaktør