4283 medarbejdere i psykiatrien deltog i APV og trivselsmåling - TrivselOP

Resultaterne fra TrivselOP, som er regionens arbejdspladsvurdering og trivselsmåling, er nu samlet i en rapport for psykiatrien. Den udvidede rapport for psykiatrien bygger på 4283 respondenter, hvilket er en svarprocent på 85.

Rapporten indeholder psykiatriens resultater og sammenligninger i forhold til regionen, som kom op på en samlet svarprocent på 84. 

Resultater for TrivselOP 2014

Region Hovedstadens Psykiatri ligger overordnet på niveau med Region Hovedstaden i forhold til både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Rapporten viser, at Region Hovedstadens Psykiatri har en generel udfordring med mobning samt vold og trusler om vold. Anne Hertz, vicedirektør, tager udfordringen alvorligt: ”Jeg havde forventet, at tallene for mobning ville være faldet mere siden seneste TrivselOP. Tallene for trusler og vold kommer ikke bag på mig, men resultaterne understreger, at vi skal sætte yderligere ind med indsatser for både mobning og vold og trusler,” siger Anne Hertz.

Til gengæld glæder det hende, at de psykiatrispecifikke spørgsmål om vold og trusler falder positivt ud: ”Det er tydeligt i rapporten, at medarbejderne generelt oplever god støtte fra kolleger og føler sig klædt på i forhold til konflikthåndtering,” siger Anne Hertz.

Redaktør