6 hold dyster om at forme fremtidens retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans

​I alt 19 totalrådgiverteams bød ind på prækvalifikationen til projektkonkurrencen om 25.000 m² nybyggeri på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Seks hold er nu udvalgt til at gå videre i konkurrencen.​

I 2017 åbnes dørene til det nye Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Med 25.000 m² nybyggeri og 180 sengepladser vil centeret i fremtiden danne ramme om en specialiseret, moderne retspsykiatri for hele Region Hovedstaden.

​​
Retspsykiatrisk byggeri i særklasse
Med byggeriet på Psykiatrisk Center Sct. Hans er det målet at skabe et modelcenter for retspsykiatri på internationalt niveau baseret på fagligt og organisatorisk optimale fysiske rammer.

Dét har haft betydning for valget af de seks totalrådgiverteams, der nu skal arbejde med deres bud på det kommende byggeri. Byggeprojektleder Gert Bonde Harup fra Region Hovedstadens Psykiatri fortæller:

"Vi skal ikke bare bygge et nyt psykiatrisk center. Vi skal bygge fremtidssikret retspsykiatri, der skal huse patienter, der ofte er indlagt i længere tid af gangen, og derfor, ud over mulighederne for behandling, også skal kunne tilbydes et nuanceret udvalg af aktivitets- og socialiseringsmuligheder."

De seks totalrådgiverteams er:

  • Aarhus arkitekterne A/S
  • Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
  • Arkitema Arcitechts K/S
  • KHR arkitekter A/S
  • Konsortiet KARLSSON VLA
  • White arkitekter A/S​


"Bylandskab" Tredimensionelt puslespil med flytbare huse, kirke og træer. Bemalet træ og søm i målene 20 x 36 x 34 cm. Udført af Harald Martin Larsen (1878 – 1955) med kunstnernavnet Glarmesteren. Indlagt på Sct. Hans Hospital 1918 og boede der frem til sin død. 

Sikkerhed og behandling i centrum
Fælles for Region Hovedstadens Psykiatris visioner med det kommende byggeprojekt er, at behandlingen  i større omfang kan skræddersys til patienternes individuelle behov afhængig af sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet og karakteren af den retslige foranstaltning.

De nye fysiske rammer skal understøtte behandlingen, men også modvirke de negative følger af de forholdsvis lange ophold, som mange patienter inden for retspsykiatrien oplever. I den forbindelse er det afgørende med et varieret udbud af aktivitetsmuligheder i hverdagen – og visionerne for byggeriet er derfor at skabe plads til kreativ og fysisk udfoldelse. ​​​

De forskellige faciliteter på fremtidens Psykiatrisk Center Sct. Hans skal være let tilgængelige. Tilgængelighed er centralt både for organiseringen af arbejdet og for patienternes motivation, men den understøtter også muligheden for under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold at anvende de forskellige tilbud aktivt.

Sikkerhed for både patienter og personale er et centralt element i det kommende byggeri, og der stilles høje krav til sikkerhed i forhold til indretningen af både indendørs- og udendørs arealer.​

Region Ho​vedstadens vision​er for fremtidens psykiatri​​​

Præsentation af konkurrenceprogram

Informations- og besigtigelsesmøde for de udvalgte totalrådgivningsteams blev afholdt i Kurhus d. 29. august 2012 med overordnet gennemgang af konkurrencebetingelserne, ideer og den kommende proces. 

Efterfølgende var der besigtigelse af mock-up (1:1 model) af fremtidens psykiatriske sengestue samt gåtur omkring det kommende byggefelt. I alt deltog ca. 65 personer.

Byggeprojektet

Byggeriet af fremtidens Psykiatrisk Center Sct. Hans er realiseret på baggrund af en bevilling fra statens kvalitetsfond på 550 mio. kr.

Det er planen at afhænde den vestlige del af Sct. Hans matriklen, når nybyggeriet står færdigt, og placere det fremtidige center samlet på den østlige del i dels nye og dels nuværende bygninger.​

*

Redaktør