750.000 fra Lundbeckfonden til projekt om depression og graviditet

Professor, overlæge Lars Vedel Kessing,  Psykiatriske Center Rigshospitalet har modtaget stor bevilling.
Bevillingen skal anvendes til et projekt, der sætter fokus på depression og graviditet. Man ved nu, at der er øget risiko for at udvikle depression under graviditeten, og at der samtidig er flere kvinder, som tidligere har været deprimerede, som ønsker at få børn.

Der findes ikke større undersøgelser, der viser, om behandling med antidepressiv medicin øger risikoen for abort, misdannelser eller problemer ved fødslen, ligesom man ikke ved, hvilken rolle depressionssygdommen i sig selv spiller for disse forhold.

Projektet her skal ved brug af registre i Danmark belyse effekten af behandling og effekten af sygdom, ligesom en lang række andre forhold, der kan spille ind, tages med i betragtning.
Redaktør