976.000 kr. fra TrygFonden til unge med skizofreni

Pengene går til ti-års-opfølgning på verdens største lodtrækningsforsøg - OPUS, som undersøger effekten af et intensivt behandlingsforløb for unge i deres første år med diagnosen skizofreni.
OPUS er et tilbud om intensiv psykosocial behandling til unge med psykoselignende symptomer, og hvis den unge ønsker det, også til de nærmeste pårørende.

OPUS vil gennem tilknytning af et fast team af behandlere sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats.

OPUS-teamet består af psykiater, psykiatrisk sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut eller afspændingspædagog og erhvervskonsulent. Det er teamets opgave at forestå behandlingen og undervisningen af den unge og de pårørende.

Redaktør