Afskedigelser i stabene

Der er reduceret i antallet af administrative medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri.

Administrationsanalysen og de besparelser, der følger i kølvandet, har gjort det nødvendigt at reducere antallet af administrative medarbejdere i Psykiatrien i  2011. Direktionen har besluttet, at besparelserne først og fremmest skal udmøntes centralt i stabene på Kristineberg, som har det største antal administrative medarbejdere.

Det betyder, at der er tre ledige stillinger der ikke genbesættes, at en medarbejder overgår til en anden stilling, og at der er indledt en afskedigelsesproces i forhold til to medarbejdere. De pågældende er blevet informeret. Derudover bliver der reduceret ved ledighed i forbindelse med naturlig afgang.

 

Redaktør