Aftale om sundhed

Økonomiske løft til sundhedsområdet i perioden 2014-2020.

Der er indgået aftale om sundhed mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

Parterne er enige om en fortsat styrkelse af sundhedsområdet. Der er skabt plads til, at det samlede offentlige forbrug kan løftes med 4 mia. kr. årligt i perioden 2014-2020, heraf 1½-2 mia. kr. årligt til sundhedsområdet. ​

En stor del af råderummet prioriteres således til sundhedsområdet.

Psykiatrien som et særligt fokusområde

Aftaleparterne er enige om en række særlige fokusområder for sundhedsområdet frem til 2020, heraf skal det psykiatriske område styrkes, og de sindslidende skal sikres en sammenhængende behandling af høj faglig kvalitet.

Der skal bygges videre på initiativer for de psykiatriske patienter, herunder forebyggende initiativer, hurtig udredning, øget fokus på unge, sammenhængende patientforløb og specialisering.

Området prioriteres med yderligere 150 mio. kr. årligt. Den styrkede prioritering af psykiatrien har fokus på en sammenhængende behandling af høj faglig kvalitet til de sindslidende - ikke mindst i forhold til de psykiatriske unge patienter.

Af disse midler afsættes 35 mio. kr. til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet.

Redaktør