Akuthjælp rykker hjem til borgerne

​Borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp på Frederiksberg og i Vanløse kan nu få besøg af en sygeplejerske eller læge i stedet for at besøge en akutmodtagelse. 

"Vi kommer til dig, når du har brug for det" i stedet for "Kom til os, når du har brug for det".

Sådan lyder tankegangen bag Psykiatrisk Center Frederiksbergs nye akuttilbud til borgere på Frederiksberg og i Vanløse. Tilbuddet, der træder i kraft den 7. april 2015 fra kl. 8.00, skal erstatte den Psykiatriske Akutmodtagelse på Frederiksberg, hvor patienterne selv mødte op.

In​​dsats skal ske i nærmiljøet

Det nye tilbud betyder, at nærmere vurdering og behandling foregår i patientens eget hjem eller nærmiljø. Målet er, at den akutte indsats skal skabe mindst mulig indgriben i den enkeltes liv:

- Grundlæggende er ideen, at vi rykker hjem til folk. Og, hvis der er brug for det, behandler dér. Det giver den fordel at vi kan bruge netværket og få et helt andet indblik i folks liv, fortæller centerchef Kristen Kistrup, Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF).

I Danmark har man traditionelt vurderet patienter i akutmodtagelser og derefter behandlet under indlæggelse. Men for psykisk syge borgere er netværket og de ressourcer, der er til stede i borgerens nærmiljø særdeles vigtige for en hurtig bedring. Derfor er det nye akutte tilbud en forbedring, set i forhold til de hidtidige muligheder:

- Jeg er overbevist om, at vi fremover vil kunne tilbyde borgerne et endnu bedre tilbud end tidligere ved at møde patienten, hvor han eller hun er, når det akutpsykiatriske behov opstår, og hvor vi i højere grad kan aktivere patientens netværk. En indsats, som kan ændre patientens forløb meget tidligt i processen, siger afdelingssygeplejerske Jacob Vagner Madsen.​

​​Se hvad der sker, når du ringer til Akut Psykiatrisk Hjælp​

Baseret på erfarin​​ger

I Melbourne i Australien har man med stor succes siden midten af 1990'erne arbejdet med et ambulant psykiatrisk udgående og døgndækkende akuttilbud, kaldet 'Crisis Assessment and Treatment Teams' (CAT-Teams). 

Her har en omfattende undersøgelse vist, at brugen af CAT-Teams fører til færre indlæggelser og markant større patienttilfredshed.

Også et enkelt sted i Danmark er der gjort erfaringer med psykiatrisk hjemmebehandling. Silkeborg har siden 2008 arbejdet med en model, der lægger sig op ad den australske, og her har man også opnået en reduktion af indlæggelser.

Vi forvente​​r færre indlæggelser

Hos PCF er forventningen da også, at den akutte psykiatriske indsats i patientens nærmiljø vil øge patienttilfredsheden samt nedbringe antallet af sengedage, indlæggelser, genindlæggelser og tvangsindlæggelser: 

- Vi forventer at kunne forebygge indlæggelser i et sådant omfang, at behovet for sengepladser vil blive reduceret svarende til ét sengeafsnit i løbet af maksimum to år, siger Kristen Kistrup.

Og de færre indlæggelser har ifølge Kristen Kistrup ikke alene besparelsesmæssige fordele: 

- Lange og/eller hyppige indlæggelsesperioder kan have negative følgevirkninger for psykiatriske patienter i forhold til nedsættelse af funktionsniveau, bedring og risiko for isolering. 

Døgndækkende behandlingsindsats

Psykiatrisk Center Frederiksbergs nye akuttilbud består af følgende elementer:

· Døgnbemandet telefon: Telefonen besvares af en specialuddannet sygeplejerske, der gennem en række spørgsmål guider borgere videre til rette hjælp. I telefonen aftales bl.a.:

  • Mødested med en sygeplejerske eller læge
  • Inddragelse af familie, venner eller pårørende
  • Aftaler om næste skridt i forhold til behandling i eget hjem med mulighed for personlig kontakt flere gange dagligt, eller kontakt via telefon, sms, eller e-mail
  • Eventuel hjælp til indlæggelse​​

· Udgående akuthjælp fra kl. 8-22. Herunder hjemmebehandling med fokus på forebyggelse af indlæggelse eller genindlæggelse samt fremskyndet udskrivning.

Bagg​​rund

Den Psykiatriske Akutmodtagelse på Frederiksberg lukkede den 6. april 2015. I stedet for at sende borgerne til andre psykiatriske akutmodtagelser har Region Hovedstadens Psykiatri valgt at etablere en udgående psykiatrisk akutfunktion til afklaring, visitation og behandling i patientens næ​rmiljø. 

Tilbuddet er i tråd med anbefalingerne vedr. akut og opsøgende indsats i Regeringens Psykiatrirapport fra 2013 samt Region Hovedstadens Psykiatris visioner for den ambulante psykiatri.​​

Redaktør