​​

Akutmodtagelse har fundet opskriften på et godt arbejdsmiljø

I den åbne akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland er der lavt sygefravær, stor tillid til ledelsen og uopfordrede ansøgninger dukker op i indbakken. Ledelse og ansatte fra afsnit 2122 fortæller her, hvordan de har skabt et godt arbejdsmiljø.

Vent...

​​De i alt 36 medarbejdere på den åbne akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland har det seneste år arbejdet med en række initiativer for at skabe et bedre arbejdsmiljø og større tilfredshed. Alene det, at de med 36 ansatte er fuldt bemandede, er et tegn på, at det er lykkedes.

- Vi har som mange andre afsnit haft svært ved at skaffe personale. I flere år har vi haft 3-4 ledige stillinger, så det, at vi nu er fuldtallige, er virkelig en succes. Og vi er begyndt at få uopfordrede ansøgninger, så noget tyder på, at vi har et godt ry, fortæller afdelingssygeplejerske Katrine Vendelbo Nielsen.

Det bliver bekræftet af Cathrine Lønborg, der er en af dem, der har sendt en uopfordret ansøgning og netop er startet på afsnittet den 1. februar 2022.

- Jeg gik på barsel efter at have arbejdet syv år på Gentofte Hospital i Psykiatrisk Center København. Derefter havde jeg lyst til, at der skulle ske noget nyt. En tidligere kollega talte meget varmt om afsnittet og ledelsen her, som hun tænkte lige passede til mig. Jeg er blevet taget virkelig godt imod og fornemmer, der er et højt fagligt niveau blandt mine kolleger.

Af andre sundhedstegn på afsnittet kan nævnes, at hele 97 % af de ansatte i seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse udtrykte, at de i høj eller meget høj grad har tillid til deres nærmeste ledelse, ligesom det korte sygefravær i 2021 var helt nede på 2 % - et godt stykke fra målsætningen om maksimalt 4,5 %.


Sygeplejerske Cathrine Lønborg startede på akutmodtagelsen 1. februar 2022.

Fra banegård til bedre behandling​

Arbejdet med at sikre en høj tilfredshed blandt Cathrine og hendes kolleger tog for alvor fart, da overlæge Kasper Thybo Reff tiltrådte den 1. januar 2021. Her kunne afsnitsledelsen mærke, at medarbejderne var pressede, og der skulle gøres noget, hvis de ansatte skulle fastholdes.

- Da Kasper startede, beskrev han afsnittet som en banegård. Der var mange aktører, og det handlede om at få sendt patienterne videre. Vi er som så mange andre afsnit pressede på antallet af pladser, og Kasper og jeg talte om, at vi gerne ville skabe en hverdag, hvor det at skaffe pladser ikke blev set som kerneopgaven for personalet. Vi ville gerne sikre, at de koncentrerer sig om at gøre den bedste indsats for vores patienter. Ansvaret for at skaffe pladser må være en hovedpine for os i ledelsen, fortæller Katrine Vendelbo Nielsen og bliver suppleret af Kasper:

- Når der er pres på, kan det nemt komme til at handle om logistik frem for faglighed. Jeg tror, det er vigtigt for medarbejdertilfredsheden, at man har fokus på og plads til sin faglighed. Nøglen til at tage fokus væk fra at skabe pladser er at gøre noget kontraintuitivt: Hvis vi hver morgen italesætter, at vi er pressede, og det er svært at skaffe plads til patienterne, er det også det, der fylder. Vi ved alle sammen godt, at vi skal skaffe pladser. Men det ansvar tager Katrine og jeg, og så bruger vi koordineringsmøderne med personalet til at tale om de faglige overvejelser, og hvordan vi kan hjælpe patienterne.

Som afsnitsledelse forsøger Katrine og Kasper også at forholde sig kritisk til de opgaver og målsætninger, afsnittet bliver pålagt.

- Nogle gange må man godt bede om en time out og spørge til medarbejdernes holdning. Og så kan vi tage en dialog med klinikchefen og udviklingschefen om det. Hvis vi bare blindt siger ja til alle nye opgaver, går det ikke op i sidste ende. Et eksempel er målet om at skaffe ledige senge. Her forsøger vi at have is i maven og ikke nødvendigvis udskrive patienter, fordi der skal være nogle frie senge, hvis der opstår et behov. Det kan godt være, der er et mål om, at vi skal skabe fire-fem pladser om dagen. Hvis vi så en dag kun skaber tre pladser, så når vi ikke det mål. Til gengæld lykkes vi generelt med ikke at sende patienter ud, der ikke er klar, forklarer Katrine.


Katrine Vendelbo Nielsen og Kasper Thybo Reff arbejder som ledelse målrettet for at sikre et godt arbejdsmiljø i akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød.

Fleksibilitet, inddragelse og information

Udover at flytte fokus fra antallet af ledige senge til kvaliteten af det faglige arbejde, har Kasper og Katrine også sat en række konkrete initiativer i søen for at gøre det lettere og sjovere at arbejde i akutmodtagelsen.

- Hver fredag har vi Faglig Fredag, hvor jeg eller vores psykolog holder et oplæg. Med tiden er det meningen, der også skal være sygeplejersker, der holder oplæg. Det er et kvarter med intensiv, god undervisning. Vi sørger altid for, at der er slides, som personalet kan se og bruge bagefter, fortæller Kasper.

Initiativet har ført til, at fredagsvagterne er populære blandt medarbejderne. Det samme er det, at Katrine insisterer på at bruge den nødvendige tid på at sammensætte vagtplanen og lytte til de ansattes ønsker.

- Jeg kender de ansatte og ved, hvilke ønsker de har for at få arbejde og familieliv til at passe sammen. I stedet for at fordele sol og vind lige, forsøger jeg at være fleksibel og fx imødekomme, at nogle har ønsker om toholdsskift i stedet for trehold. Det kræver ekstra tid at få det til at gå op, men jeg oplever, at den fleksibilitet er vigtig og til gengæld kommer igen fra personalet.

Det bliver bekræftet af sygeplejerske Waheeda de Voss, som har arbejdet på afsnittet, siden det blev etableret i marts 2011.

- Vi har fået meget større indflydelse på vores egne vagtplaner, efter Katrine startede for halvandet år siden. Hun er skrap til at få det til at gå op, og vi får vagtplanen i bedre tid, end vi har krav på. Jeg oplever, at ledelsen lytter til vores behov. Kasper kan slet ikke lade være. Hver gang, der kommer nye tiltag, spørger han, hvad vi synes.

Et andet populært tiltag er det ugentlige nyhedsbrev 'Akutposten', som personalet var med til at navngive.

- Medarbejderne havde en oplevelse af at blive bombarderet med mails. Så de havde et ønske om at få samlet det vigtigste information. Det prøver vi at overholde, så det er meget sjældent, vi sender vigtig info ud på andre tidspunkter. Nyhedsbrevet har også faglige input, historier fra personaledage og måske konkurrencer. Det handler også om at skabe fællesskab og holdånd, forklarer Katrine.

Nyhedsbrevet har været med til at gøre arbejdsdagen lettere for blandt andet social- og sundhedsassistent Bonnie Knudsen, der også har været med siden marts 2011.

- Hvis vi har været væk i noget tid, skal vi ikke åbne 94 mails for at blive opdateret. Vi kan nøjes med at åbne Akutposten. Det er også hyggeligt og rart at have et internt medie.​


Waheeda de Voss og Bonnie Knudsen har begge arbejdet i akutmodtagelsen, siden den blev etableret i 2011.

Fremtidens akutmodtagelse​

De nye tiltag og tilgangen til arbejdet er de første skridt på vej mod at skabe det, Kasper kalder fremtidens akutmodtagelse.

- Hvis vi skal se realistisk på det, så kommer vi til at skulle behandle flere patienter med de samme ressourcer. Der vil vi gerne skabe plads til fagligheden. Fx ved at forhøje den gennemsnitlige indlæggelsestid i modtagelsen, så nogle patienter måske bliver klar til ambulant behandling frem for at skulle indlægges et andet sted på centeret.

Et andet aspekt, der bliver arbejdet med, er at gøre rammerne i modtagelsen mere fleksible, så de kan rumme alle typer af patienter.

- Vi vil gerne kunne tage imod fx en ammende mor, patienter, der har brug for at have en hjælper med eller andre med særlige behov. Vi arbejder på at skabe et rum, der kan tilpasses patienterne og deres behov. Vi kunne godt tænke os at etablere en anderledes stue, der er større, hvor man kan have en hjælper eller et spædbarn med, uden at det generer de andre indlagte, fortæller Katrine.

Selvom det er lykkedes at skabe en høj medarbejdertilfredshed på afsnittet, er det vigtigt for ledelsen at understrege, at ikke alt kan løses med et fingerknips.

- Vi sætter rigtig mange ting i gang. Og det er ikke det hele, der lykkes fra den ene dag til den anden. Lige nu er vi udfordret på vores ECT-funktion, vores skadestue og af et øget arbejdspres, siger Kasper, mens Katrine runder af:

- Det arbejder vi på at gøre noget ved. Men vi gør også en dyd ud af at være ærlige om, hvad der er svært. Vi bruger meget energi på at medinddrage kollegerne og få dem til at vurdere vores ideer. Vi har en virkelig dygtig og stærk personalegruppe, og uden deres inputs og engagement ville vi aldrig være nået så langt, som vi er nu. ​

Fakta om afsnit 2122

Den åbne akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland blev etableret i marts 2011

  • Der er i alt 36 ansatte – heraf er 23 sygeplejersker og 8 social- og sundhedsassistenter.
  • I 2021 blev der indlagt 1.477 patienter på afsnittet. Heraf blev 820 udskrevet, mens 657 blev overflyttet til døgnafsnit.
  • Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 1,4 dage.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor