Anlægsprojekter i Psykiatrien

Region Hovedstaden har en ambition om en psykiatri i verdensklasse. Men de fysiske rammer er utilstrækkelige.

Ambitionen afspejles i Psykiatriplan 2007 og regionsrådets politiske hensigtserklæringer, som udstikker de overordnede retningslinjer for psykiatriens udvikling og principper for behandlingen af psykiatriske patienter.

Psykiatriplan og vision

For den psykiatriske behandling i regionen er der udarbejdet en psykiatriplan og en vision. For at realisere planen og visionen skal der ske en stor ombygning af de eksisterende bygninger samtidig med, at der skal bygges nyt.

I visionen indgår:

  • Både nye bygninger og ombygninger
  • Enestuer 
  • Mere ro og privatliv
  • Flere ambulante behandlinger
  • Behandling i eget hjem
  • Flere fysiske aktiviteter.

Tre gode grunde til at bygge nyt i Psykiatrien

Direktør i Psykiatrien, Martin Lund siger: "Der er tre gode grunde til at bygge nyt i Psykiatrien" - for det første er der flere patienter, der skal behandles, for det andet skal de fysiske rammer gøres tidssvarende og for det tredje skal patienterne have enestuer, fordi det er en vigtig del af behandlingen."

Anlægsprojekterne

Psykiatrien har derfor syv store anlægsprojekter på tegnebrættet - heraf to mindre moderniseringsprojekter på to af de psykiatriske centre - læs mere om de enkelte anlægsprojekter.

Den videre proces i Psykiatrien

Generalplanen med Psykiatriens vision skal politisk behandles i regionsrådet, og for at den kan realiseres, skal der findes finansiering. Der er givet foreløbigt tilsagn fra regeringens Kvalitetsfornd om 550 mio. til byggeri på Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Finansiering af de øvrige anlægsprojekter er endnu uvis. Håbet er at hente midler fra sidste runde af udmøntningen af midler fra Kvalitetsfonden samt fra de løbende budgetforhandlinger.

Redaktør