Anne Lindhardt ny formand for PsykiatriFonden

Anne Lindhardt, centerchef på Psykiatrisk Center København, tiltræder den 4. februar som ny formand for PsykiatriFonden.
Hvad bliver din vigtigste opgave som formand for PsykiatriFonden?

Anne Lindhardt: - PsykiatriFonden er en stor organisation med 70 ansatte og ligeså mange frivillige – så det er en stor, professionelt drevet organisation.
Som formand for fonden er jeg først og fremmest formand for bestyrelsen, og dermed øverste ansvarlig for organisationen. Min vigtigste opgave er derfor at bidrage med at lægge strategier for fondens udvikling.

Du er en travl kvinde, som udover din stilling som centerchef på et af de største centre i Region Hovedstadens Psykiatri også har bestridt en række andre faglige opgaver og tillidshverv – hvorfor tiltrækker opgaven som formand for PsykiatriFonden?

Anne Lindhardt: - PsykiatriFonden arbejder for at formidle viden om psykiatri – og sætte billede på psykiatriens mange ansigter, så at sige. Det sker gennem oplysning, viden og aftabuisering. Det er en meget vigtig indsats i kampen mod den stigmatisering, som folk med psykiske lidelser møder – og derfor jeg allerede længe har arbejdet som almindeligt medlem af bestyrelsen.
 
- Jeg har i mange år arbejdet med etik og værdier i psykiatrien og de tilgrænsende områder – og det passer godt sammen med det virke, som PsykiatriFonden har. Fonden deltager fx i den nationale afstigmatiseringskampagne og i landsindsatsen om skizofreni. Jeg oplever fonden som formidler af viden, men også som en institution, der fanger op på, hvad der rører sig i psykiatrien – bredt forstået.

Hvordan hænger formandskabet sammen med din stilling som centerchef i Region Hovedstadens Psykiatri?

Anne Lindhardt:- Formandsskabet er et ulønnet og frivilligt arbejde. Som centerchef på Psykiatrisk Center København sidder jeg til daglig et sted, hvor jeg har god viden om de udfordringer og opgaver, der er i psykiatrien. Den viden, og det netværk jeg har i mit job, bringer jeg med mig ind i funktionen som formand for PsykiatriFonden.
​​​​
Redaktør