Ansættelser af medarbejdere med brugerbaggrund

Den 1. juni 2013 starter seks personer med brugerbaggrund på seks døgnafsnit på henholdsvis Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Ballerup.
Medarbejdere med brugererfaringer er levende bevis overfor patienter og personale på, at det at komme sig er muligt. Dermed er de både håbsgivende og rollemodeller, hvilket er med til at fremme recovery hos patienterne og fremme recovery-orienteringen i behandlingen.

Medarbejderne skal varetage opgaver indenfor rådgivning og undervisning af patienter og personale, have en informativ og brobyggende funktion ved indlæggelse og udskrivning samt deltage i afsnittenes aktiviteter. Alt sammen med udgangspunkt i egen brugerbaggrund.

De nye medarbejdere kommer i et uddannelses- og netværksforløb, hvilket foregår i et partnerskab med projekt Vendepunkter (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere), som har mange-årige erfaringer med uddannelse af personer med brugererfaringer.

Ansættelserne sker som led i et pilotprojekt, der løber frem til 31. maj 2014. Projektet evalueres løbende.

Nærmere oplysninger om projektet kan få hos :

Lone Petersen
Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery
Region Hovedstadens Psykiatri
PC Ballerup
Tlf. 2199 5743
​​​​
Redaktør