Anvendelsen af olanzapin i oktober 2012

En undersøgelse af anvendelsen af det antipsykotiske lægemiddel olanzapin i oktober viser et fortsat fald i døgndoser over 40 mg, set i forhold til antallet af patienter i behandling med olanzapin.
Anvendelsen af døgndoser olanzapin over 40 mg blev første gang målt i første kvartal af 2012. Der er siden sket et markant fald i anvendelsen. Målinger fra oktober 2012 viser endnu et fald fra 5% til 4% i forhold til det samlede antal patienter i olanzapinbehandling.

Antallet af døgndoser over 40 mg er en smule højere end i september. Dette skyldes primært at der er flere patienter i behandling. Samtidig er tallene for de høje doser nu så lave, at selv et eller to særligt behandlingskrævende patientforløb kan påvirke det samlede billede.
​Antallet af døgndoser for olanzapin er undersøgt på alle voksenpsykiatriske sengeafsnit. Figuren viser udviklingen i antal døgndoser olanzapin. Den første undersøgelse dækker en længere periode end de tre andre, men der er korrigeret for dette i grafen. PC Sct. Hans tog først EPM-systemet i brug i foråret 2012, hvorfor der ikke er tal fra den første undersøgelse.

Ny maksimaldosis indført juli 2012

Der blev i sommeren 2012 fastsat nye rammer for brugen af olanzapin i behandlingen af patienter med akut psykose.

Den maksimale døgndosis er på 40 mg/døgnet. Overskridelser for helt særlige (kroniske) patienter skal være konfereret med en klinikchef. Grænserne fremgår af en midlertidig klinisk vejledning, som alle læger i Region Hovedstadens Psykiatri skal følge.

Redaktør