Arbejdsmiljø: Samlet tilfredshed steget – men stadig plads til forbedringer

​Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri har svaret på, hvordan de oplever det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og svarene viser, at den samlede tilfredshed er steget en smule.

Hvert tredje år undersøger Region Hovedstadens Psykiatri sammen med resten af Region Hovedstaden medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Undersøgelsen hedder TrivselOP og  alle 4.757 medarbejdere i psykiatrien har haft mulighed for at svare​. 4.095 har svaret på spørgeskemaet, hvilket er en svarprocent på 86. 

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste og mest positive score og 1 det modsatte, ligger den generelle tilfredshed hos medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri på 3,7. Det er 0,1 point højere i forhold til sidste TrivselOP-undersøgelse fra 2014, og dermed er tilfredsheden med arbejdsmiljøet steget en lille smule i løbet af de seneste tre år.

LÆS de samlede resultater for Region Hovedstaden her. De samlede resultater for Region Hovedstadens Psykiatri  kan også læses i denne rapport.

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø ligger Region Hovedstadens Psykiatri på niveau med gennemsnitttet for Region Hovedstaden, mens psykiatrien på det fysiske arbejdsmiljø ligger højere end regionens gennemsnit. Det betyder samlet set, at psykiatrien ligger over Region Hovedstadens gennemsnit, og dermed har medarbejderne i psykiatrien en smule højere tilfredshed end regionens øvrige medarbejdere. Herunder kan du både læse de selvstændige resultater for RHP og de samlede resultater for hele regionen.

For at sikre et godt arbejdsmiljø og en god trivsel skal der følges op på resultaterne i rapporten. Blandt andet er der stadig nogle udfordringer med at nedbringe vold og trusler om vold. Næste skridt er derfor, at ledere og medarbejdere med afsæt i rapporten har en dialog om, hvor og hvordan der skal sættes ind på arbejdspladsen, fortæller direktør Martin Lund. 

”Vi skal bruge noget tid på at forstå de resultater, vi har fået og de udfordringer, der ligger til grund for dem fremfor hurtigt at ty til konklusioner og løsninger. Som ledere skal vi lytte til vores medarbejdere, gøre os umage med at forstå dem, og invitere til løbende dialog og til et samarbejde om at løse de udfordringer, vi ser”, udtaler han.

Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund via pressekonsulent Thomas Hovmøller Ris på 21 67 41 43.

Redaktør