Arkitekter på besøg på Bispebjerg som led i helhedsplankonkurrencen

​I slutningen af november var 45 arkitekter inviteret til Bispebjerg for at få informationer om helhedsplankonkurrencen og for at se hospitalsområdet forud for, at de skal give deres bud på helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​De 45 arkitekter er repræsentanter for de i alt otte hold, der tidligere på måneden blev valgt til at arbejde videre med deres bud på en helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.​
​​​​

​"Kimen til mange af fremtidens løsninger ligger i det oprindelige hospital," mente arkitekt Jens Bertelsen.

Blandt deltagerne er både danske og udenlandske arkitekter og rådgivere. Læs mere om de otte hold her

Helhedsplanens mål
Helhedsplankonkurrencen går ud på at skabe sammenhæng på matriklen mellem hospital og psykiatri og mellem de forskellige kliniske funktioner. Desuden fastsætter helhedsplanen de overordnede principper for området, eksempelvis hvordan det skal integreres med den omgivende by og løfte et samfundsmæssigt, forebyggende ansvar. Det er nemlig en del af visionen, at området bliver et sundhedskvarter i fremtidens bymiljø, en park til rekreation og sunde, forebyggende aktiviteter for nutidens og fremtidens patienter.

Helhedsplanskonkurrencen fortsætter
De otte hold i helhedsplankonkurrencen afleverer deres bud på en helhedsplan d. 17. januar 2012. Herefter udvælges et til tre forslag, der får yderligere input fra byggeorganisationen til en kvalificering af deres bud. I juni 2012 udpeges den endelige vinder.

Redaktør