​​​​​​​​​​​​Til forskningsprojektet, der netop har modtaget en forskningsbevilling fra Lundbeckfonden, anvender forskerne Virtual Reality-baseret terapi med programmet ’Social worlds’, hvor deltagerne kan træne forskellige sociale situationer. (Foto: Clevr). 

Kan virtual reality hjælpe voksne med autismespektrumforstyrrelser?

​I et nyt projekt vil forskere undersøge, om patienter med autismespektrumforstyrrelser har gavn af at træne sociale færdigheder med Virtual reality.  Louise Glenthøj har netop modtaget en Ascending Investigator-forskningsbevilling på 4.850.000 kr. af Lundbeckfonden til projektet.

Vent...

​​I et nyt forskningsprojekt afprøver forskere om voksne med autismespektrumforstyrrelser har gavn af at træne sociale færdigheder – eksempelvis at genkende følelsesudtryk og forstå social kommunikation - med Virtual Reality baseret terapi.

 - Aktuelt er der ingen målrettet og evidensbaseret behandling, der søger at bedre socialkognition og funktionsniveau i denne patientgruppe. Derfor er der et stort behov for at udvikle effektive behandlingsmetoder. Håbet er, at behandlingen kan bedre dagligdags funktionsniveau – eksempelvis at kunne fungere på arbejde eller studie og have sociale relationer og også, at det vil øge livskvaliteten betydeligt, siger Louise Glenthøj, der er specialpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri. ​

Sådan gør forskerne

Den nye undersøgelse vil inkludere 140 deltagere, der ved lodtrækning bliver fordelt til at modtage 10-sessioners VR-behandling eller standardbehandling. Behandlingseffekt undersøges efter behandlingsafslutning og efter 6 måneder.
 Forskerne undersøger også, om man kan bruge eye-tracking, inkorporeret i virtual reality head-set, til at klarlægge mønstre i gruppens visuelle skanning af sociale situationer. 

- Det kan måske medvirke til at klarlægge subgrupper og hjælpe til at forbedre forståelse og behandling af voksne med autismespektrumforstyrrelser, siger Louise Glenthøj​. ​

Ascending Investigators-bevillingerne

Bevillingerne er målrettet etablerede og talentfulde forskere på danske universiteter og hospitaler, og skal gøre det muligt for den enkelte modtager at fortsætte med at udvikle sin forskningskarriere og skabe væsentlige videnskabelige bidrag inden for neurovidenskab og behandling af sygdomme relateret til nervesystemet.​ Læs mere hos Lundbeckfonden her​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor