"At lære psykiatrisk sygepleje"

Lille film om at være studerende i psykiatrien.

Mange sygeplejestuderende er nervøse for at starte i psykiatrien. De har hørt historier i medierne om flugtforsøg fra retspsykiatriske afdelinger og om patienter, der betegnes som farlige. ​

Langt de fleste patienter med en psykisk sygdom er ganske fredelige. Sygeplejestuderende der står over for at skulle starte en klinisk uddannelsesperiode i psykiatrien, kan se frem til en uddannelsesperiode, hvor man på den spændende og gode måde bliver udfordret både fagligt og menneskeligt. Hvor man udfordres på sine holdninger om normalitet, og hvor stigmatisering får en hel anden betydning. ​​

En psykiatri, som de fleste studerende oplever som et meget lærerigt og givende uddannelsesperiode.​

Se filmen med sygeplejestuderende Henriette, der er på modul 8 i psykiatrien, og hendes kliniske vejleder Mette. Hør hvad de siger om psykiatrien som uddannelsessted. 

Fakta om psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri består af 15 behandlingscentre – tolv voksenpsykiatriske og tre børne- og ungdomspsykiatriske centre. ​​

Disse centre har årligt tilsammen omkring 1100 sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på henholdsvis modul 8 og modul 11/12. ​​

I Region Hovedstadens Psykiatri er det at have sygeplejestuderende en væsentlig og vigtig opgave. På de 15 psykiatriske centre er der en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, der overordnet varetager tilrettelæggelsen af de studerendes kliniske uddannelse. På alle afsnit er der tilknyttet kliniske vejledere, der er ansvarlige for at støtte og vejlede den studerende i afsnittet. Udgangspunktet er, at vi gerne vil gøre det godt, for det får både studerende, patienterne og psykiatrien mest ud af. ​

Vi håber at mange sygeplejestuderende efter endt uddannelse får lyst til at vælge psykiatrien som deres karrierevalg.
​​​​
Redaktør