Børn fra familier med psykisk sygdom skal have støtte og hjælp til bedre trivsel

​​I Danmark vokser over 300.000 børn og unge op i hjem, hvor enten mor eller far har en psykisk sygdom. Forskning viser, at det kan påvirke børnenes trivsel og udvikling. I KOMBU, et nyt, nationalt kompetencecenter, kan fagpersoner få viden og værktøjer til at hjælpe børnene og deres forældre.

Vent...

​Nationalt kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom – vi kalder det KOMBU – slår dørene op den 29. september.

Med etableringen af KOMBU kan fagpersoner få den nyeste viden og hjælp til at opdage og støtte de børn, som er i risiko for mistrivsel pga. psykisk sygdom i deres familie. Med den nyeste forskning i ryggen og solide erfaringer fra praksis kan fagpersonerne med hjælp fra KOMBU henvise børnene til relevante tilbud og tage den modige og nogle gange svære samtale med forældrene.

- Visionen med KOMBU er, at fagpersoner i hele landet får adgang til den nyeste viden om, hvordan de bedst opdager og støtter børn fra hjem, hvor psykisk sygdom fylder og præger familielivet. Vi ved, at mange børn, som er pårørende, kan blive påvirket i en sådan grad, at de fx har det svært i skolen og i sociale sammenhænge, siger Anne Hertz, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og med i KOMBU's styregruppe. 


Anne Hertz, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og med i KOMBU's styregruppe.  


Fagpersoner i både region og kommuner kan spille en afgørende rolle for børn og deres forældre, hvis de ved, hvordan de skal hjælpe. Fagpersonerne er derfor nødt til at være på forkant og have den nødvendige viden, så de kan genkende tegnene og forskellige reaktionsmønstre hos børn, der mistrives. Det gælder både pædagoger og lærere, der møder børnene i institutionen eller skolen samt sagsbehandlere, læger og sygeplejersker, der møder børnenes forældre.

Man er ikke sin psykiske sygdom

Børn fra familier, hvor mor, far eller en søskende har en psykisk sygdom, kan reagere meget forskelligt. De kan være overtilpassede i deres anstrengelse efter at være fx en god elev og få det til at se ud som om, alt er godt udadtil, men de har kun få venner. Børnene kan også reagere ved at være udadreagerende eller indadvendte. Men én ting er sikkert; alle børn bliver påvirket af, at mor eller far eller en søskende har en psykisk sygdom.

Og de børn skal have hjælp og støtte til at trives lige så godt som børn, som kommer fra hjem uden psykisk sygdom. Det mener Anne Thorup, professor og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og med i KOMBU, som pointerer, at op mod en fjerdedel af Danmarks befolkning på et tidspunkt får en psykiatrisk diagnose.

- Når vi møder hinanden, kan vi tale om den psykiske sårbarhed, men man skal huske at se hele mennesket med alt, hvad det har med sig. Man er ikke sin psykiske sygdom. Det er vigtigt at huske i arbejdet med børn, for de går ikke op i diagnoser, men de ved, hvad de mærker og oplever, siger Anne Thorup, professor og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.


Anne Thorup, professor og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.


Et stærkt samarbejde

I KOMBU kan fagpersoner bl.a. få hjælp til, hvordan man tager samtalen med forældrene og barnet, og der er e-læring, kurser og værktøjskasse med konkrete redskaber, som er lette at anvende i en ofte travl hverdag. KOMBU tilbyder også hjælp til kommuner med bl.a. at etablere tilbud som børnegrupper. Og netop børnegrupper har alle projektpartnere erfaring med, kan gøre en stor forskel for familier, som er ramt af psykisk sygdom.

- Det giver noget helt særligt, når tre store og erfarne aktører som Psykiatrifonden, Region Nordjylland og Region Hovedstadens Psykiatri slår sig sammen om et fælles mål. Vi har hver især mange og gode erfaringer ift. at sikre at familier som er ramt af psykisk sygdom, får den opmærksomhed og hjælp som de har behov for. Og udover vores mangeårige erfaring fra praksis, kan RHP bidrage med viden om psykisk sygdom, behandlingstilbud, patienter, pårørende og ikke mindst forskning, siger Katrine Frydendal, projektleder i Region Hovedstadens Psykiatri og med i KOMBU. 


Katrine Frydendal, projektleder i Region Hovedstadens Psykiatri og med i KOMBU. 

Hvad er KOMBU?

KOMBU står for Nationalt kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom. KOMBU er et samarbejde mellem Psykiatrifonden, Region Nordjylland og Region Hovedstadens Psykiatri.
KOMBU fik midlerne sidste efterår af Sundhedsstyrelsen (til 2019-2022) og er nu klar til at slå dørene op for kompetencecenteret. Kompetencecenteret er fysisk placeret i Psykiatrifonden i København Nordvest.


 
Professor og speciallæge Anne Thorup og journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen var blandt oplægsholderne til lanceringen af KOMBU den 29. september. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor