​Børn og unge er blevet mere tilfredse med behandlingen. De peger især på, at de har fået det bedre af behandlingen. 

Børn og unge indlagt i psykiatrien er blevet mere tilfredse med behandlingen

​Årets Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) viser, at indlagte børn og unge og deres forældre er blevet mere tilfredse med behandlingen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. Voksne patienter ligger stabilt og solidt i forhold til sidste år og sammenlignet med landsgennemsnittet, mens retspsykiatriske patienters tilfredshed er steget markant. 

Vent...

​Lyttende, god omgangstone og nemme at komme i kontakt med. Sådan siger indlagte børn og unge om medarbejderne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i den årlige undersøgelse af patienttilfredsheden.

Børn og unges samlede tilfredshed med deres forløb og behandling på en skala fra 1 til 5 er steget fra 3,17 i 2017 til 3,78 i 2018. Samtidig oplever deres forældre også, at udbyttet af behandlingen er markant og at de og deres barn har fået god hjælp til at håndtere deres psykiske vanskeligheder og problemer fremover. 


- Når børn og unge bliver indlagt i psykiatrien, så er de og deres familie ofte i krise. Her gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe dem tilbage til en normal hverdag, og vi er naturligvis glade for, at både barnet eller den unge og deres familie er tilfredse med forløbet og den behandling de får, siger Jan Kristensen, der er klinikchef med ansvar for indlagte patienter på BUC. 

Mens indlagte patienter på BUC generelt er blevet mere tilfredse med behandlingen sammen¬lig¬net med 2017, så ligger ambulante patienter og deres forældres tilfredshed relativ stabil sammenlignet med sidste år og landsgennemsnittet. 
FAKTA OM LUP
- Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. 

- Undersøgelsen gennemføres af Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden og Defactum under Region Midt på vegne af de fem regioner.

- Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at følge udviklingen over tid, og give input til kvalitetsforbedringer.

- Læs resultaterne for de enkelte patientgrupper HER.

Stabil tilfredshed hos voksne og markant fremgang hos retspsykiatriske patienter 

Voksne i ambulant behandling er den klart største overordnede patientgruppe i psykiatrien og også dem der er flest besvarelser fra i undersøgelsen. Den samlede tilfredshed ligger generelt højt for denne gruppe og stabil i forhold til sidste år og sammenlignet med landsgennemsnittet. 

Samme billede tegner sig for voksne indlagte patienter, mens den sidste adspurgte gruppe – retspsykiatriske patienter – udtrykker større tilfredshed med behandlingen sammenlignet med sidste år. Dog skal man passe på med at lægge for meget vægt på undersøgelsens resultater, mener vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz. 

- Jeg er tilfreds med, at vi generelt ligger pænt. Det jeg er særligt glad for er, at børn og unge udtrykker, at de har fået det bedre behandlingen. Det er vigtigt. Når det er sagt skal det også nævnes, at resultaterne for retspsykiatriske patienter og børn og unge baserer resultaterne sig på få besvarelser. Resultaterne for de to grupper kan derfor ikke siges at være helt repræsentative for patienttilfredsheden, forklarer vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz, og peger samtidig på, at Region Hovedstadens Psykiatri selv foretager løbende tabletundersøgelser af patienttilfredsheden.
AH ny.png

Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

- Vi arbejder løbende med at inddrage patienternes perspektiv og lytte endnu mere til deres ønsker og behov, slutter hun. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor