Børne- og ungdomspsykiatrien opruster med ny lærestolsprofessor

​Den 1. oktober tiltræder Søren Dalsgaard som ny lærestolsprofessor på Københavns Universitet og overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. 

Vent...

Søren Dalsgaard er børne- og ungdomspsykiater og kommer fra en stilling som professor i psykiatrisk epidemiologi på Center for registerforskning på Aarhus Universitet. Her har han bl.a. brugt registerdata til at forske i ADHD, skizofreni, affektive lidelser og selvmord. Den erfaring skal han bygge videre på som forskningsleder og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

- Jeg har lang erfaring med at bruge registerdata og genetiske data og den erfaring vil jeg gerne kombinere med at bruge data fra klinikken, da det giver store muligheder, siger Søren Dalsgaard og giver et eksempel:

- Én af de ting man kan undersøge ved hjælp af data fra registre, klinik og genetik er at finde risikofaktorer for, at børn og unge udvikler for eksempel ADHD eller andre psykiatriske lidelser og identificere faresignaler for en dårligere prognose hos sådanne patienter. Ved hjælp af disse tre typer data vil vi også kunne udvikle en bedre og mere differentieret opfølgning og mere individualiseret behandling alt efter de enkelte patienters behov. 

Søren Dalsgaards ekspertise ligger inden for ADHD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser, men som lærestolsprofessor og forskningsleder skal han også favne bredden af den børne- og ungdomspsykiatriske forskning.


- Stillingen som overlæge og klinisk professor er den ideelle platform til at realisere en udvidelse af den registerbaserede forskning i børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark og binde registerforskningen endnu mere sammen med klinikken og undervisningen, siger han.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har ikke haft en lærestolsprofessor siden 2017, og derfor glæder det lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman, at børne- og ungdomspsykiatrien nu igen får en lærestolsprofessor tilknyttet.

- Der er behov for mere viden om diagnostik, behandling og forebyggelse af psykisk sygdom hos børn og unge. Med sin store viden om bl.a. registerforskning kan Søren Dalsgaard bidrage med dette og jeg ser frem til, at forskningen bliver styrket med ansættelsen af ham.

Søren Dalsgaard bliver den tredje professor foruden Anne Thorup og Katrine Pagsberg, der er tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Københavns Universitet.

- De seneste år er der blevet opbygget et stærkt forskningsmiljø med et højt niveau på centeret. Det fundament skal Søren Dalsgaard være med til at bygge videre på, så vi fortsat kan styrke kobling mellem forskningen og klinikken. Vi glæder os rigtig meget til at byde ham velkommen til efteråret, siger centerchef Kresten Dørup. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor